Het ABCD model is een onderdeel van de externe analyse op meso niveau. De afkorting staat voor:

  1. Afnemersanalyse: Hier wordt de behoefte en het gedrag van de klant geanalyseerd met behulp van de 6w-methode van Ferrel, die antwoord geeft op vragen als Wie, Wat, Waarom, Wanneer, Waar.
  2. Bedrijfstakanalyse: Deze analyse bepaalt de aantrekkelijkheid van een markt op basis van concurrentieverhoudingen en de positie van het bedrijf in die markt, met behulp van het Vijfkrachtenmodel van Porter.
  3. Concurrentieanalyse: Richt zich op sterke en zwakke punten van individuele concurrenten door onderscheidende factoren van het eigen bedrijf en producten te vergelijken met die van concurrenten.
  4. Distributieanalyse: Hier wordt de strategische impact van distributie benadrukt, waarbij de distributiefunctie van een bedrijf wordt gezien als ondersteuning voor de gekozen strategie.

De uitkomsten van de ABCD-analyse worden gebruikt als input voor de SWOT-analyse, waar kansen en bedreigingen uit de marktanalyse worden afgezet tegen de sterktes en zwaktes van de interne organisatie, wat dient als basis voor strategische beslissingen.

  1. Macro-Economische analyse: Door factoren zoals politiek, economie, demografie, technologie, en wet- en regelgeving te onderzoeken, wordt de macro-economische omgeving van een land of afzetgebied in kaart gebracht.
  2. Marktsegmentatie: Op basis van interviews en enquêtes worden doelgroepen gesegmenteerd op basis van vergelijkbaar gedrag, waardoor kansen en bedreigingen vanuit klantperspectief naar voren komen.
  3. Marktbenadering: Het Business Domain Definition-model van Abell wordt gebruikt om de markt waarin het bedrijf opereert in kaart te brengen, door de belangrijkste kerncompetenties, behoeften en doelgroepen te definiëren.

De focus ligt op externe analyse in de marktanalyse dat voor inzicht in de interne analyse, strategische opties, of het uitvoeren van de SWOT-analyse, het raadplegen van het strategie-ontwikkelmodel wordt aanbevolen.

Onderstaand vind je een lijst van marketingmodellen. Klik op een begrip om de uitleg hierbij te lezen.

Afnemersanalyse

Bedrijfstakanalyse

Concurrentieanalyse