De factoren van de meso analyse (omgeving) draaien om niet direct maar indirecte factoren die op de omgeving in kan spelen. Op mesoniveau ontwikkelen heeft de onderneming wel enige invloed. Naast de macro-omgeving wordt ook de meso-omgeving geanalyseerd. Als organisatie heb je geen invloed op ontwikkelingen op macroniveau.

Bij de meso omgeving draait het om vier variabelen:

Afnemersanalyse

Om kansen van de markt in kaart te brengen, kan de FAP Dimensies (analyse) worden gebruikt. Dit model geeft inzicht in welke kansen er nog benut kunnen worden, waarvan de concurrentie nog geen gebruik van maakt.

Bedrijfstakanalyse

Om de druk in de markt te analyseren wordt gebruik gemaakt van het Vijfkrachtenmodel van Porter.

Concurrentieanalyse

Een strategische groepenkaart biedt inzicht in de grootste concurrenten met de bijhorende strategie. Deze concurrenten zijn verdeeld in strategische groepen

Distributieanalyse

De aspeciten van een distributieanalyse zijn:

  • distributiewijze
  • distributiefunctie
  • distributievormen
  • distributieconcentratie

Waaruit bestaat de meso-analyse?

Klik op een begrip om de uitleg hierbij te lezen.