SWOT-analyse

SWOT is een afkorting voor strenghts, weaknesses, opportunities en threats. In een SWOT analyse worden dus de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen geanalyseerd. De sterktes en zwaktes hebben betrekking op de interne factoren en de kansen en bedreigingen hebben betrekking op de externe factoren. De SWOT-analyse geeft antwoord op de volgende vragen: • Waar zijn we goed en slecht in? • Wat zijn eventuele kansen en bedreigingen om ons heen?

Wanneer je de externe analyse en interne analyse hebt onderzocht, zet je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in een SWOT-analyse. Voeg geen nieuwe dingen toe in je SWOT-analyse die je niet hebt geanalyseerd.

Confrontatiematrix

In de confrontatiematrix worden sterktes en zwaktes én de kansen en bedreigingen met elkaar in relatie gebracht.

Outside-in of inside-out benadering

Een organisatie kan op twee manieren zijn confrontatie verhelpen.

Methode 1: Outside-in

Hierbij wordt gekeken wat het effect is van de omgevingsfactoren en hoe deze de huidige competenties van de onderneming beïnvloeden. De organisatie moet zich aanpassen aan de omgevingsfactoren. Er wordt dus gekeken naar de zwakke eigenschappen van de onderneming en de bedreigingen op de markt.

Methode 2: Inside-out

Hierbij wordt gekeken naar de huidige competenties en hoe deze gebruikt kunnen worden om in te spelen op de omgevingsfactoren.

De vraag is: op welke factoren kan je inspelen om uit te bouwen naar een nieuwe marketingstrategie? Er wordt dus gekeken naar de sterke eigenschappen van de onderneming en welke kansen er kunnen worden benut.

De confrontatiematrix bestaat uit de drie belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De confrontatiematrix moet duidelijkheid geven op de volgende vragen:

  • Worden de sterke punten van de organisatie ingeschakeld om op kansen van de markt in te spelen?
  • Worden de sterke punten ingeschakeld om bedreigingen van de markt af te weren?
  • Worden de zwakke punten van de organisatie versterkt om op kansen van de markt in te spelen?
  • Worden de zwakke punten versterkt om weerstand te bieden van de bedreigingen op de markt?

Strategische opties

De strategische opties haal je uit de confrontatiematrix. Deze opties sluiten aan op de strategie van de organisatie en geven antwoord op de probleemstelling. Dit wordt toegepast in het SFA model.

Uit de gekozen opties kan uiteindelijk 1 optie worden gekozen. De keuze wordt gemaakt aan de hand van een beslissingstabel/ factorscoretabel. Op basis van een aantal vast te stellen criteria worden de mogelijkheden met elkaar vergeleken en gescoord.

“Weeg alleen op criteria die belangrijk zijn. Er bestaat namelijk geen standaardlijstje van criteria waartegen kan worden afgewogen. Elke situatie en elke opdracht is anders. In overleg met de opdrachtgever zullen de criteria bepaald moeten worden.”

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *