Skip to content

Wat is een SWOT-analyse

De SWOT analyse (Sterkte-zwakteanalyse) is een onderdeel van de externe analyse. De afkorting staat voor:
  • Strenghts
  • Weaknesses
  • Opportunities
  • Threats
De SWOT analyse kan worden ingevuld in de marketingmodellen omgeving. Om vervolgens de confrontatiematrix samen te stellen. Onderstaand vind je een lijst van marketingmodellen. Klik op een begrip om de uitleg hierbij te lezen.