Wat is een SWOT-analyse

De SWOT analyse is een onderdeel van de  analyse fase. De afkorting staat voor:

  • Strenghts
  • Weaknesses
  • Opportunities
  • Threats

De SWOT analyse kan worden ingevuld in de marketingmodellen omgeving. Om vervolgens de confrontatiematrix samen te stellen.

Onderstaand vind je een lijst van marketingmodellen. Klik op een begrip om de uitleg hierbij te lezen.