Het 5 krachten model van Porter is een analyse om de druk te bepalen van de markt in de meso analyse. Dit is geen concurrentieanalyse model, maar een meso omgevingsanalyse (bedrijfstak analyse) voor je marketingplan. De druk in de markt bepaalt uiteindelijk of je gaat instappen in deze markt.

Heb ik het 5 krachten model van Porter nodig?

Het Porter model heb je nodig wanneer:

  • Je wilt analyseren hoe competitief de markt of industrie is;
  • Je wilt analyseren hoe competitief de branche of concurrentie is.

Met dit model kan worden ingeschat hoe sterk de macht is van het 5 krachten in de branche. Daarnaast geeft het vijfkrachten model van Porter ook aan hoe aantrekkelijk de branche is.

Welke variabelen heb ik nodig?

Bij deze strategische bedrijfstak analyse horen variabelen om de druk in de branche te kunnen analyseren.

5 krachten model van Porter voorbeeld

Het 5 krachten model van Porter is gemaakt door Marketinggenerators. NU BEKIJKEN

Hoe kan ik het 5 krachten model van Porter toepassen?

De dreiging van nieuwe toetreders op de markt

De macht van dreiging van nieuwe toetreders geeft aan hoe makkelijk het is om de markt te betreden met een nieuwe partij. Voordat je een markt binnendringt, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Is er veel kapitaal nodig om te starten in deze branche? (opstartkosten)
  • Wat zijn de stappen van het distributiekanaal?
  • Hoe is de concurrentie om deze markt te betreden?
Bedreiging van nieuwe toetreders | 5 krachten model van Porter input

De input van de bedreigingen van nieuwe toetreders zijn verwerkt met het 5 krachten model van Porter van Marketinggenerators.

Macht van afnemers

De macht van de afnemers heeft invloed op de concurrentie. Zij kunnen de prijs onder druk zetten door concurrenten tegen elkaar uit te spelen. Met deze kracht van het vijfkrachten model van Porter geldt dat het product wellicht een gestandaardiseerd of gespecialistisch product is. Door deze eigenschappen zal de afnemer minder snel overstappen. Hierbij spelen vraag en aanbod dus een belangrijke rol.

Daarnaast is het belangrijk om te weten welk belang de afnemer heeft bij het kopen van een product. Wanneer het belang groot is, zal de afnemer minder genoegen nemen met een alternatief product. De factor hierbij geldt dat de meerwaarde voor het product voor de afnemer zwaar weegt in deze kracht.

Macht van afnemers | 5 krachten model van Porter input

De input van de macht van de afnemers zijn verwerkt met het 5 krachten model van Porter van Marketinggenerators.

Macht van leveranciers

De macht van de leveranciers heeft invloed op de prijsstelling, kwaliteit en de continuering van het bedrijf. Bij het analyseren van deze macht van het 5 krachten model van Porter is het belangrijk om te weten hoeveel leveranciers er zijn, wat hen invloed is op de bedrijfstak en hoe eenvoudig het is om over te stappen naar een andere leverancier.

kracht van leveranciers - 5 krachten model van porter input

De input van de macht van leveranciers zijn verwerkt met het 5 krachten model van Porter van Marketinggenerators.

Substituten en complementaire goederen

De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn heeft invloed op welke rol een vervangend product heeft in deze kracht. Deze substituten vormen een bedreiging als dit substituut een duidelijke verbetering met zich meebrengt en een lagere prijs heeft. De branche wordt minder aantrekkelijk als er meer substituten zijn ontwikkeld.

Complementaire goederen van het 5 krachten model van Porter zijn goederen die elkaar goed aanvullen. In de autobranche zijn dit de benzine en de auto. Ze vullen elkaar goed aan en bieden elkaar kansen aan in de markt, als het gaat om de stijging van de olieprijzen.

bedreiging van substituten _ 5 krachten model van porter input

De input van de bedreigingen van substituten zijn verwerkt met het 5 krachten model van Porter van Marketinggenerators.

De interne concurrentie van spelers op de markt

De macht van interne concurrentie van het 5 krachten model van Porter heeft invloed op de concurrentie binnen de markt. Er moet duidelijkheid komen over de concurrentiestrijd. Je analyseert onder andere:

  • In welke marktvorm je zit
  • Hoeveel concurrenten er zijn
  • Hoe snel de groei van de markt is
concurrentie intensiteit - 5 krachten model van porter input

De input van de concurrentie intensiteit zijn verwerkt met het 5 krachten model van Porter van Marketinggenerators.

Wat kan ik eruit halen?

Met de uitwerking van het 5 krachten model van Porter bepaal je een strategie en kan je conclusies trekken over de kansen en bedreigingen van de markt. Hierdoor kan de onderneming bijvoorbeeld zich voorbereiden voordat de markt wordt betreden.

Daarnaast analyseer je hoe competitief de markt is, waarin de organisatie zich begeeft of zich in wilt gaan begeven. Hierbij is belangrijk in welke mate de markt competitief is, anders is deze markt dus minder aantrekkelijk om binnen te treden. Uit je conclusies van het 5 krachten model van Porter kan je ook concluderen waar de druk in de markt zit, waar je weinig invloed op hebt.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *