Bij het samenstellen van de website besteden bij de uiterste zorg. Als gebruiker verklaar je kennis te hebben genomen met de onderstaande voorwaarde. Deze voorwaarde wordt begrepen en je stemt daarom in om daaraan gebonden te zijn.

Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor de keuze die je maakt op grond van de informatie op de website. De informatie die wordt aangeboden kan geen rechten worden ontleent. De website dient als informatievoorziening worden gezien en kan zonder aankondiging of toestemming gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig andere intellectueel eigendomsrecht. Dit wordt begrepen onder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en (handels)naam en logo.

De informatie op de website mag door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker dient deze te vermelden in de APA-stijl, bijvoorbeeld (Cristhian Almora, datum van artikel). De informatie kan niet worden over gedragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zijn, zonder digitaal toestemming van de houder van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

De gelinkte internetwebsites in een artikel of pagina worden niet door ons geanalyseerd. Wij dragen daarom geen verantwoordelijkheid voor de informatie van de gelinkte websites op de website. Een link naar een andere website is bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Wij behouden ons om iedere link op de website op elk moment te kunnen wijzingen of te verwijderen zonder aankondiging.

Geen aansprakelijkheid

Wij geven geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij zijn niet aansprakelijk als de beschikbare informatie, hoewel wij er wel naar streven, permanent beschikbaar is. Wij wijzen de gebruiker erop dat de beschikbare informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid van dergelijke schade.