Het FOETSJE model analyseert alleen de Feasibility van de organisatie. De marketingstrategie van de organisatie is dan niet beoordeelt op geschiktheid en aanvaardbaarheid.

Afkorting van de principe

  • Financieel: Zijn er genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren?
  • Organisatorisch:  Is het plan organisatorisch uitvoerbaar?
  • Economisch: Past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie?
  • Technologisch: Is het plan technisch uitvoerbaar?
  • Sociaal: Past het plan binnen de sociale doelstellingen van de organisatie?
  • Juridisch: Is het plan juridisch uitvoerbaar?
  • Ethisch: Is het plan ecologisch verantwoord?

FOETSJE voorbeeld

FOETSJE model maken?

Klik op een begrip om de uitleg hierbij te lezen.