Het SFA model of FOETSJE zorgt voor een uiteindelijke besluit om acties te realiseren. Er worden opties voorgelegd en aan het is aan de taak van de onderzoek om het juiste advies te geven. De opties uit de confrontatie weeg je aan de hand van criteriums van het SFA model of FOETSJE methode. Om vanuit deze positie een concurrentiestrategie te kiezen die je kan inzetten voor je organisatie.

Heb ik het SFA model nodig?

Het model is nodig bij de confrontatie tussen markt en de organisatie. De organisatie is bereid om te veranderen en pas graag nieuwe ontwikkelingen toe. Iedere organisatie wil zien welke bedreigingen eraan komen en wat noodzakelijk is om er tegen te beschermen.

SFA model maken

Het SFA model is gemaakt door Marketinggenerators. NU BEKIJKEN

Welke variabelen heb ik nodig voor het model?

De afweging vindt plaats langs drie groepen van criteria, voordat er marketingstrategie kan worden bepaalt. Het SFA-model beoordeeld op:

1. Suitability

Deze criteria komen uit de externe analyse. Er moet gekeken worden of de opties wel passen bij de ontwikkelingen vanuit de externe analyse.

2. Feasibility

Deze criteria komen uit de interne analyse. Er moet worden vastgesteld in hoeverre de organisatie de capaciteiten en kwaliteiten heeft om de betreffende optie zo goed mogelijk uit te voeren.

3. Acceptability

Deze criteria gaan over de stakeholders en de financiële aspecten van de opties.

Na je strategiebepaling krijg je te maken met vier verschillende ontwikkelingsstrategieën /bedrijf-strategieën.

 • Groeistrategieën van Ansoff / spreidingsstrategieën;
  • Kern: groeien op eigen kracht
 • Stabiliteitsstrategieën met een offensieve karakter / aanvalstrategieën;
  • Kern: groeien d.m.v. horizontale samenwerkingsvormen
 • Stabiliteitsstrategieën met een defensief karakter / verdedigingsstrategieën / integratiestrategieën;
  • Kern: groeien d.m.v verticale integratie
 • Contractiestrategieën / saneringstrategieën / exitstrategieën;
  • Kern: terugtrekken.

Ga verder naar de ontwikkelingsstrategieën als je de confrontatiematrix hebt uitgewerkt en tot opties bent gekomen in het SFA model.

Hoe kan ik het SFA Model toepassen?

Kort: Het SFA kan alleen worden toegepast aan de hand van de SWOT analyse. Daarna volgt de confrontatiematrix en kunnen opties worden verwerkt.

De uitkomsten van je onderzoek noteer je en je maakt een nummering van je keuzes op basis van je SWOT analyse. Dit houdt dus in dat nummer 1 de sterkste vaardigheid is, etc.

Vanaf deze positie confronteer je de markt met de organisatie. Aan de hand van mijn confrontatiematrix tool die je kan gebruiken in de marketingmodellen omgeving.

Dit is een voorbeeld die jij zelf kan invullen om te bouwen aan je marketingstrategie. Maak dit voordat je een begin kan maken aan het SFA model.

Confrontatiematrix

De SWOT -en Confrontatiematrix is gemaakt door Marketinggenerators. NU BEKIJKEN

In de confrontatiematrix zie je 4 verschillende kleuren:

 • Groen (positief): 3 t/m 5
 • Lichtgroen (licht positief): 1 t/m 2
 • Geel (neutraal): 0
 • Oranje (licht negatief): -2 t/m 1
 • Rood: (negatief): -5 t/m -3

Er kan gewerkt worden met cijfers of met plussen en minnen, het gaat erom wat het makkelijkst werkt. Om tot opties te komen wordt de markt geconfronteerd met de organisatie. De vier kwadranten worden met elkaar beoordeeld.

Confrontatiematrix invullen

De SWOT -en Confrontatiematrix is gemaakt door Marketinggenerators. NU BEKIJKEN

Hoe confronteert je de markt met de organisatie?

Je confronteert sterkte 1 met kans 1, sterkte 2 met kans 1 sterkte 3 met kans 1 etc.

 • Sterkte punten – Kansen: Worden de sterkte punten van de organisatie ingeschakeld om op kansen van de markt in te spelen?
 • Sterkte punten – Bedreigingen: Worden de sterkte punten ingeschakeld om bedreigingen van de markt af te weren?
 • Zwakke punten – Kansen: Worden de zwakke punten van de organisatie versterkt om op kansen van de markt in te spelen?
 • Zwakke punten – Bedreigingen: Worden de zwakke punten versterkt om weerstand te bieden van de bedreigingen op de markt?

Nadat de cijfers of plussen en minnen zijn ingevuld, krijg je een overzicht van de meeste rode vlekken en groene vlekken die leiden tot interessante opties. Je kiest 3/4 interessante ontwikkelingen die jouw probleemstelling / centrale vraagstelling kunnen beantwoorden.

Aan de hand van het SFA model wordt er berekend welke optie de beste keuze is voor de organisatie. Met de onderstaande vragen beoordeel je per optie welke het meest geschikt, haalbaar en aanvaardbaar is.

Geschiktheidsanalyse | Suitability

 1. Worden zwakheden/bedreigingen overwonnen?
 2. Worden sterkten/kansen benut?
 3. Past de strategie bij de doelstellingen en waarden van de onderneming?

Haalbaarheidsanalyse | Feasibility

 1. Kan de strategie worden gefinanceerd?
 2. Is de onderneming in staat op het vereiste niveau te presteren?
 3. Kunnen de vereiste bekwaamheden worden opgebracht
 4. Is de vereist technologie aanwezig?
 5. Kunnen de benodigde product/productiemiddelen verkregen worden?
 6. Kan de noodzakelijk marktpositie binnen de tijd worden bereikt?
 7. Kan aan mogelijke concurrentie-acties het hoofd worden geboden?

Aanvaardbaarheidsanalyse | Acceptability

 1. Te realiseren winstgevendheid
 2. Financiële risico’s
 3. Invloed op de vermogenstructuur (ratio-analyse – break even -analyse)
 4. Relatie met ondernemings-/bedrijfscultuur
 5. Veranderingen in de functievervulling in afdelingen
 6. Aansluiting op systemen en procedures
 7. Relatie met belangengroepen, invloed op omgeving

Wat kan ik uit het model halen?

Uiteindelijk heb je dankzij het SFA model een ‘winnaar‘ / de gene die het meest geschikt, haalbaar en aanvaardbaar is voor je organisatie.

SFA model generator

De input van het SFA model is verwerkt met Marketinggenerators.

Het toepassen van marketingstrategie

Aan de hand van de ontwikkelingsstrategieën kies je een bedrijfsstrategie / marketingstrategie. De opties van het SFA model in het voorbeeld komen voort in een groeistrategie, verdedigingsstrategie en exitstrategie.

SFA model - ontwikkelingstrategieen

Typen groeistrategieën voor je organisatie

Bij een groeistrategie heb je de variabelen van het Ansoff model nodig.

Optie 1:

 • Marktpenetratie:Het doel van marktpenetratie is het vergroten van het huidige marktaandeel.
 • Marktontwikkeling:Het doel van marktontwikkeling is om via nieuwe markten het huidige product extra te gaan verkopen.
 • Productontwikkeling:Het doel is om nieuwe producten te introduceren ter vervanging van de oude huidige producten.
 • Diversificatie:Het doel is om nieuwe producten te lanceren op nieuwe markten met ter vervanging van de huidige succesvolle producten.

Typen verdedigingsstrategieën voor je organisatie

Optie 2:

Groeien door middel van verticale integratie

 • Integratie strategieën
  • Achterwaarts: schaalgrootte
  • Voorwaarts: Veelvermogensbeslag
 • Kopers direct benaderen
 • Eigen distributie kanaal

Typen exit strategieën voor je organisatie

Optie 3:

 • Tactische contractie, het afstoten van niet rendabele PMC

Typen aanvalstrategieën voor je organisatie

 • Groeien door middel van horizontale samenwerkingsvormen

Concurrentiestrategie i.c.m. het SFA model

Bij deze concurrentiebenadering wordt een frontale aanval verwacht te hanteren.In het voorbeeld is gekozen voor optie 1, omdat:

 1. de organisatie met zijn huidige producten een nieuwe markt wil betreden;
 2. de organisatie marktaandeel kan veroveren;
 3. de organisatie zijn positie in de markt kan verbeteren.

Zo heb je alle stappen behandelt dankzij het SFA model.

5 reacties

 1. Momenteel ben ik ook bezig met dit model voor een export strategie. Hoe worden de percentages berekend? Ik kom bij het optellen niet op dezelfde percentages uit als in het voorbeeld.
  Bedankt!

 2. ‘Het FOETSJE model analyseert alleen de Feasibility van de organisatie. De marketingstrategie van de organisatie is dan niet beoordeelt op geschiktheid en HAALBAARHEID(moet zijn aanvaardbaarheid)… Bij het SFA model weeg je deze criteria’s wel.’


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *