Binnen brancheonderzoek bestaan twee soorten research (onderzoeken).

Deskresearch

Deskresearch hangt vaak samen met de gekozen sector waarvan informatie gezocht dient te worden. Een makkelijke methode om informatie te zoeken is via Google. Als er bijvoorbeeld informatie gezocht moet worden over de gezondheidssector, kan er gezocht worden op de volgende trefwoorden:

 • Gezondheidszorg kansen en bedreigingen
 • Gezondheidszorg trends
 • Cijfers gezondheidszorg

Google Nieuws

Een andere tip is om te zoeken in Google via Google Nieuws. In deze categorie kan gezocht worden naar actuele informatie in plaats van statische rapporten. Hier kan informatie gevonden geworden over nieuwe wetten, wetswijzigingen en nieuwe technologieën die nog niet in een rapport staan.

Synoniemen

Een andere methode is om te gaan zoeken via synoniemen. Deze synoniemen kunnen zelf worden bedacht of gevonden worden bij de reacties onder een artikel.

Fieldresearch

Bij fieldresearch moet er nieuwe informatie naar voren worden gebracht. Dit is dus informatie die nog niet bestaat. Fieldresearch bestaat uit twee soorten onderzoeken kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek geeft diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de onderzoeksgroep.

Er zijn verschillende vormen van kwalitatief onderzoek zoals individueel diepteinterview, groepsgesprekken, observatieonderzoeken en mystery guests. Met behulp van een diepte-interview wordt achterhaalt wie de huidige en potentiele afnemers zijn. Daarnaast is het van belang om te weten wat de afnemers doen met de producten van de organisatie en waarom ze het afnemen. Onderstaande vragen dienen beantwoord te worden:

 • Welke nieuwe inzichten krijg je van je afnemers?
 • Welke processen kunnen worden verbeterd?
 • Wat vinden de afnemers van je producten/dienst?

Kwantitatief onderzoek

Voorbeelden hiervan zijn:

 • schriftelijke enquêtes
 • telefonische enquêtes
 • persoonlijke enquêtes
 • panelenquêtes
 • gegevens van programma’s zoals Google Analytics.

Daarom is het verstandig om bij een grote groep enquêtes af te nemen. Om deze grote hoeveelheden informatie goed te kunnen verwerken is het raadzaam om het programma SPSS Statistics te gebruiken. Met dit programma kan het gedrag van de afnemer worden voorspelt en beïnvloed. In SPSS kan je met behulp van een steekproef toetsen of de uitkomst van een enquête representatief is voor de populatie. De onderzoeksfase vormt de input voor de SWOT-analyse.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *