Een ondernemingsplan is een geschreven document dat in detail beschrijft hoe een bedrijf – meestal een startup – zijn doelstellingen bepaalt en hoe het zijn doelen gaat bereiken. Een ondernemingsplan bevat een schriftelijke routekaart voor het bedrijf vanuit marketing-, financieel en operationeel oogpunt.

Bedrijfsplan als leidraad

Ondernemingsplannen zijn belangrijke documenten die zowel voor het externe als voor het interne publiek van de onderneming worden gebruikt. Een bedrijfsplan wordt bijvoorbeeld gebruikt om investeringen aan te trekken voordat een bedrijf een bewezen staat van dienst heeft opgebouwd of om leningen veilig te stellen. Ze zijn ook een goede manier voor de uitvoerende teams van bedrijven om op één lijn te zitten wat betreft strategische actiepunten en om zichzelf op koers te houden naar de gestelde doelen.

Hoewel ze vooral nuttig zijn voor nieuwe bedrijven, zou elke onderneming een ondernemingsplan moeten hebben. In het ideale geval wordt het plan periodiek herzien en bijgewerkt om na te gaan of de doelstellingen zijn bereikt of zijn veranderd en geëvolueerd. Soms wordt een nieuw ondernemingsplan opgesteld voor een gevestigd bedrijf dat besloten heeft een nieuwe richting in te slaan.

Conclusies

  • Een ondernemingsplan is een geschreven document waarin de kernactiviteiten van een bedrijf worden beschreven, evenals de doelstellingen en de manier waarop het bedrijf zijn doelen wil bereiken.
  • Startende bedrijven gebruiken ondernemingsplannen om van de grond te komen en investeerders aan te trekken.
  • Bedrijven kunnen een langer traditioneel businessplan of een korter lean startup businessplan opstellen.
  • Goede ondernemingsplannen moeten een samenvatting bevatten, producten en diensten, marketingstrategie en -analyse, financiële planning en een begroting.

Ondernemingsplan als document

Een ondernemingsplan is een fundamenteel document dat elk startend bedrijf moet hebben voordat het van start gaat. Banken en risicokapitaalbedrijven stellen het schrijven van een levensvatbaar ondernemingsplan inderdaad vaak als voorwaarde voordat zij overwegen kapitaal aan nieuwe bedrijven te verstrekken.

Opereren zonder ondernemingsplan is meestal geen goed idee. In feite zijn er maar weinig bedrijven die het zonder een dergelijk plan erg lang uithouden. Er zijn beslist meer voordelen verbonden aan het opstellen en naleven van een goed ondernemingsplan, zoals de mogelijkheid om ideeën uit te denken zonder er te veel geld in te steken en uiteindelijk te verliezen.

Een goed ondernemingsplan moet een overzicht geven van alle verwachte kosten en mogelijke valkuilen van elke beslissing die een bedrijf neemt. Ondernemingsplannen, zelfs van concurrenten in dezelfde bedrijfstak, zijn zelden identiek. Maar ze hebben allemaal dezelfde basiselementen, waaronder een samenvatting van het bedrijf en een gedetailleerde beschrijving van het bedrijf, de diensten en de producten. In het plan wordt ook aangegeven hoe het bedrijf zijn doelstellingen wil bereiken.

Het plan moet ten minste een overzicht bevatten van de bedrijfstak waarvan het bedrijf deel zal uitmaken, en hoe het zich zal onderscheiden van zijn potentiële concurrenten.

Hoewel het een goed idee is om zo veel mogelijk details te geven, is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het plan beknopt is, zodat de lezer tot het einde zal willen gaan.

Structuur ondernemingsplan

De lengte van het ondernemingsplan varieert sterk van bedrijf tot bedrijf. Alle informatie moet in een document van 15 tot 20 pagina’s passen. Als er cruciale onderdelen van het businessplan zijn die veel ruimte in beslag nemen – zoals aanvragen voor octrooien – moet daar in het hoofdplan naar worden verwezen en moeten ze als bijlagen worden opgenomen.

Zoals hierboven vermeld, zijn geen twee ondernemingsplannen hetzelfde. Maar ze bevatten wel allemaal dezelfde elementen. Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende en belangrijkste onderdelen van een ondernemingsplan.

Executive summary: Dit deel schetst het bedrijf en omvat de mission statement, samen met alle informatie over de leiding van het bedrijf, werknemers, activiteiten, en de locatie.

  • Producten en diensten: Hier kan het bedrijf de producten en diensten schetsen die het zal aanbieden, en kan ook de prijsstelling, de levensduur van het product, en de voordelen voor de consument bevatten. Andere factoren die in dit deel aan bod kunnen komen zijn productie- en fabricageprocessen, eventuele octrooien die het bedrijf heeft, en gepatenteerde technologie. Alle informatie over onderzoek en ontwikkeling (O&O) kan hier ook worden opgenomen.
  • Marktanalyse: Een bedrijf moet een goed inzicht hebben in de industrie en de doelmarkt. Er zal worden geschetst wie de concurrentie is en hoe deze meespeelt in de industrie, samen met zijn sterke en zwakke punten. Het zal ook de verwachte consumentenvraag beschrijven naar wat het bedrijf verkoopt en hoe gemakkelijk of moeilijk het kan zijn om marktaandeel te veroveren op de gevestigde bedrijven.
  • Budget: Elk goed bedrijf moet een budget hebben. Dit omvat kosten in verband met personeel, ontwikkeling, productie, marketing, en alle andere uitgaven in verband met het bedrijf.

Soorten ondernemingsplannen

Bedrijfsplannen helpen bedrijven hun doelstellingen te identificeren en op koers te blijven. Ze kunnen bedrijven helpen bij de start en het beheer van zichzelf, en om te helpen groeien nadat ze zijn up and running. Ze fungeren ook als een middel om mensen te krijgen om mee te werken en te investeren in het bedrijf.

Hoewel er geen goede of foute ondernemingsplannen zijn, kunnen ze in twee verschillende categorieën worden ingedeeld – traditioneel of “lean startup”. Volgens de Small Business Administration is het traditionele businessplan het meest gangbare. Ze zijn standaard, met veel meer detail in elke sectie. Deze hebben de neiging veel langer te zijn en veel meer werk te vereisen.

Lean startup business plans, daarentegen, gebruiken een verkorte structuur, waarbij de belangrijkste elementen worden benadrukt. Deze bedrijfsplannen zijn niet zo gebruikelijk in de bedrijfswereld omdat ze kort zijn – zo kort als één pagina – en zeer weinig details bevatten. Als een bedrijf een dergelijk plan gebruikt, moet het rekenen op meer details als een investeerder of kredietverlener daarom vraagt.

Andere overwegingen voor een ondernemingsplan

Het idee achter het samenstellen van een ondernemingsplan is om eigenaren in staat te stellen een duidelijker beeld te krijgen van de potentiële kosten en nadelen van bepaalde zakelijke beslissingen en hen te helpen hun structuren net zo aan te passen voordat ze deze ideeën uitvoeren. Het stelt eigenaars ook in staat te voorspellen welk type financiering nodig is om hun bedrijf op te starten.

Als er bijzonder interessante aspecten van het bedrijf zijn, moeten die worden belicht en gebruikt om financiering aan te trekken. Zo begon het bedrijf voor elektrische auto’s van Tesla Motors in wezen alleen als een ondernemingsplan.

Een ondernemingsplan is niet bedoeld als een statisch document. Naarmate het bedrijf groeit en evolueert, moet het ondernemingsplan dat ook doen. Een jaarlijkse herziening van het plan stelt een ondernemer in staat het bij te werken wanneer rekening wordt gehouden met de markten. Het is ook een gelegenheid om terug te blikken en te zien wat er is bereikt en wat niet. Beschouw het als een levend document dat meegroeit en evolueert met uw bedrijf.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Voor de veiligheid is het gebruik van de reCAPTCHA-service van Google vereist, waarop het privacybeleid en gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing zijn.

Ik accepteer de voorwaarden.