Skip to content

Marketingmodellen

Geen zin om te lezen? Maak zelf marketingmodellen :)

  • 7 dagen toegang tot 12 marketingmodellen
  • ✔ Je ziet uitkomsten in de online omgeving
  • ✔ E-book Marketingplan opzet (PDF) t.w.v. € 12,99

MaBa analyse

De MaBa analyse is een strategisch productportfolio analyse voor de producten of diensten van je organisatie. Elke organisatie hoort afwegingen te maken voor producten of diensten die goed verkopen of juist slecht verkopen. De omgevingsfactoren van de markt bepalen de positie van je producten of diensten.

Strategische groepenkaart

Een strategische groepenkaart biedt inzicht in de grootste concurrenten met de bijhorende strategie. Deze concurrenten zijn verdeeld in strategische groepen. In dit artikel leg ik uit in welke kwadranten een organisatie zich kan bevinden.

Productlevenscyclus

De productlevenscyclus (PLC) staat bekend om een indicatie te geven op het gebied van de levensduur a.d.h.v. de PMC's. Dit houdt in dat de lijn de positie aangeeft van jouw product of dienst. In dit artikel geef ik met behulp van 4 vragen hoe de PLC gebruikt moet worden.

Treacy en Wiersema

Het Treacy en Wiersema waardediscipline model is bedacht door Michael Treacy en Fred Wiersema. Zij hielpen en adviseerden organisaties in het vaststellen of het verbeteren van hen strategie. Het waardestrategie model is opgesteld om de juiste strategie per organisatie te kunnen bepalen.

5 krachten model Porter

Het 5 krachten model van Porter is een analyse om de druk te bepalen van de markt in de meso analyse. Dit is geen concurrentieanalyse, maar een bedrijfstak analyse voor je marketingplan. De druk in de markt bepaalt uiteindelijk of je gaat instappen in deze markt. In dit artikel wordt er uitgelegd met welke variabelen dit wordt geanalyseerd.

Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een matrix dat in een oogslag (visueel) laat zien hoe de organisatie en markt samen komen. Het laat organisaties zien welke kansen haalbaar zijn en welke bedreigingen er in de weg zitten of aan te pakken zijn. Een must voor iedere ondernemer om dit in kaart te hebben.

Klantenpiramide Curry

De klantenpiramide van Curry wordt gebruikt om klanten te segmenteren en te analyseren. De onderneming kan door middel van de uitkomsten van deze piramide zijn strategiebeleid aanpassen. In dit artikel leg ik uit welke variabelen er zijn en hoe je deze kan toepassen voor je organisatiebeleid.

6 W’s van Ferrel

De 6 W's van Ferrel is een afnemersanalyse die de afnemers van de organisatie in kaart brengt. Met behulp van 4 vragen wordt de analyse van Ferrel geanalyseerd. Aan het einde van dit artikel geef ik aan welke stappen je aan kan houden om een marketingstrategie te ontwikkelen aan de hand van je resultaten.

7s Model McKinsey

Het 7s Model van McKinsey is een model om de organisatie in kaart te brengen. Met het model achterhaal je de zwakte en sterke punten van de organisatie. In dit artikel komt ter zaken hoe het 7s Model van McKinsey wordt toegepast en welke variabelen gebruikt worden.

Concurrentiestrategie Porter

Volgens Porter zijn er verschillende concurrentiestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren. De Porter Generieke strategieën is een handig hulpmiddel bij het formuleren van een strategie voor een onderneming.

Gantt Chart

De Gantt Chart staat voor het visualiseren van de planning en voortgang. Met dit marketing-planningsmodel worden betrokken partijen geïnstrueerd over het uit te voeren marketingplanning.

Abell model

Het Abell & Hammond model wordt op twee momenten ingevuld. Bij de eerste analyse wordt de huidige situatie in kaart gebracht om inzicht te krijgen in de bestaande markten. Bij de tweede analyse analyseer je de markten waar de onderneming nog niet in zit. Deze voeg je toe aan de huidige analyse.

BCG Matrix

De BCG matrix is een productportfolio de organisatie. Met de juiste variabelen kan de BCG Matrix een goed hulpmiddel zijn om te investeren in producten of diensten. Evenals kan je nadenken welke niets meer opbrengen om vervolgens deze te gaan afstoten van je portfolio.

Parfitt en Collins

De Parfitt en Collins analyse is ontworpen voor een product of dienstlancering. Deze analyse wordt toegepast om vanuit verschillende oogpunten te berekenen of het product of dienst hieraan voldoet. Deze analyse wordt toegepast in een marktbewerkingsplan.

Kraljic matrix

De Kraljic matrix is gebaseerd op twee dimensies. De kwetsbaarheid van de aanvoer (leveringsrisico) en het financiële resultaat van de onderneming (winst). De Kraljic matrix maakt onderscheid tussen vier kwadranten om te bepalen welke artikelen besteld kunnen worden en welke niet meer besteld hoeven te worden.

Arthur D. Little matrix

De Arthur D. Little matrix geeft inzicht in de concurrentieposities van organisaties. De levensclyclus geeft aan in welke fase de organisatie is. De matrix is opgedeeld in 4 levenscyclus fases en 5 concurrentieposities. De Arthur D. Little matrix kan ook toegepast worden voor producten of diensten (PMC's).

SIVA model

De 4 p's marketingmix en het SIVA model zijn modellen die geïntroduceerd zijn om de doelgroep te analyseren. Klanten vormen namelijk het bestaansrecht voor je onderneming. In dit artikel geef ik met behulp van 4 vragen een antwoord of je het SIVA model of de 4 P's moet gebruiken.

FAP dimensies (analyse)

De FAP dimensies is een analyse voor je marketingplan. Met de FAP maak je een segmentatie om je kansen in de markt te verbreden. De FAP dimensie geeft jou ook inzichten wanneer de markt verzadigd lijkt te raken. In dit artikel komt ter sprake hoe de dimensies worden in gezet, zodat jij het kan toepassen voor je marketingplan.

Waardeketen Porter

Wanneer je een strategie hebt bepaald, is het tijd om deze te gaan implementeren. De waardeketen van Porter bestaat uit primaire en ondersteunde activiteiten. De waardeketen van Porter wordt per onderdeel behandelt om meer inzicht te geven, welke onderdelen je kan aanpassen voor je organisatie.

Salesfabriek bouwstenen

Hoe kan je een salesfabriek toepassen? Je vindt hieronder een overzicht van de bouwstenen van de salesfabriek en wat elk element betekent. Het is een techniek om inzicht te krijgen op de veranderingen van de markt en hoe je er met de salesfabriek erop in kan spelen.

Ansoff matrix

De Ansoff matrix maakt het voor marketeers mogelijk om de groei te bepalen aan de hand van vier kwadranten. Deze kwadranten worden ook product/markt-combinaties (PMC's) genoemd. De Ansoff matrix helpt je bij een besluitvorming op tactisch, operationeel en strategisch niveau.

Stoner en Freeman

Het Stoner and Freeman model behoort bij de modellen die niet vaak wordt gebruikt, aangezien het veel lijkt op het DESTEP model. Net zoals bij het DESTEP model worden de externe factoren geanalyseerd, alleen bij het Stoner and Freeman model bekijk je welke omgevingsfactor randvoorwaardelijk is om binnen een strategische groep te kunnen overleven.

Sales funnel

De sales funnel is een trechter die toekomstige klanten door het verkoopproces leidt. De markt bestaat uit spelers die in de salesfabriek worden getoond. De sales funnel leidt tot winst en is een goede toevoeging aan je product of dienst.

Concurrentiebenadering Kotler

De concurrentiebenadering van Kotler heeft verschillende manieren om het voor je concurrent lastig te maken. Zo heeft Kotler verschillende soorten modellen voor marketing ontwikkeld. De onderstaande vragen geven inzicht of je het model nodig hebt voor je onderzoek.

SDP model

Het SDP Model bestaat uit segmenteren, doelmarktbepaling en positioneren. Dit model hoort bij de externe analyse, omdat je de markt van je product gaat analyseren en een selectie gaat maken van je doelgroep voor een passend strategie.