SFA Model

Het SFA model of FOETSJE zorgt voor een toepassing van een strategiebepaling voor je organisatie. De opties uit de confrontatie weeg je aan de hand van criteria’s van het SFA model of FOETSJE methode.

Bekijken

MaBa analyse

De MaBa analyse is een strategisch productportfolio analyse voor de producten of diensten van je organisatie. Elke organisatie hoort afwegingen te maken voor producten of diensten die goed verkopen of juist slecht verkopen.

Bekijken

Strategische groepenkaart

De strategische groepenkaart biedt inzicht in de grootste concurrenten met de bijhorende strategie. Deze concurrenten zijn verdeeld in strategische groepen.

Bekijken

Productlevenscyclus

De productlevenscyclus (PLC) staat bekend om een indicatie te geven op het gebied van de levensduur a.d.h.v. de PMC’s. Dit houdt in dat de lijn de positie aangeeft van jouw product of dienst.

Bekijken

Treacy en Wiersema

Het Treacy en Wiersema model is bedacht door Michael Treacy en Fred Wiersema. Zij hielpen en adviseerden organisaties in het vaststellen of het verbeteren van hen strategie.

Bekijken

5 krachten model Porter

Het 5 krachten model van Porter is een analyse om de druk te bepalen van de markt in de meso analyse. Dit is geen concurrentieanalyse model, maar een meso omgevingsanalyse (bedrijfstak analyse) voor je marketingplan.

Bekijken

Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een matrix dat in een oogslag (visueel) laat zien hoe de organisatie en markt samen komen. Het laat organisaties zien welke kansen haalbaar zijn en welke bedreigingen er in de weg zitten of aan te pakken zijn.

Bekijken

Klantenpiramide Curry

De klantenpiramide Curry van Jay Curry wordt gebruikt om klanten te segmenteren en te analyseren in een klantenportfolio. Het is een model om een klantenanalyse uit te voeren.

Bekijken

6 W’s van Ferrel

De 6 W’s van Ferrel is een afnemersanalyse die (potentiële afnemers) van de organisatie in kaart brengt. Om de afnemersanalyse te kunnen maken analyseer je de w’s van Ferrel met behulp van vier vragen.

Bekijken

7s Model McKinsey

7s voorbeeld

Het 7s Model McKinsey wordt gebruikt om de organisatie in kaart te brengen. Met het interne analyse model worden de zwakte en sterke punten van het bedrijf achterhaald.

Bekijken