SFA Model

Met het SFA model of FOETSJE ga je een strategiebepaling voor je organisatie toepassen. De opties uit de confrontatie weeg je aan de hand van criteria’s van het SFA model of FOETSJE methode. Om vanuit deze positie een concurrentiestrategie te kiezen die je kan inzetten voor je organisatie.

Bekijken

MaBa analyse

De MaBa analyse is een strategisch productportfolio analyse voor de producten of diensten van je organisatie. Elke organisatie hoort afwegingen te maken voor producten of diensten die goed verkopen of juist slecht verkopen. De omgevingsfactoren van de markt bepalen de positie van je producten of diensten.

Bekijken

Strategische groepenkaart

Een strategische groepenkaart biedt inzicht in de grootste concurrenten met de bijhorende strategie. Deze concurrenten zijn verdeeld in strategische groepen. In dit artikel leg ik uit in welke kwadranten een organisatie zich kan bevinden.

Bekijken

Productlevenscyclus

De productlevenscyclus (PLC) staat bekend om een indicatie te geven op het gebied van de levensduur a.d.h.v. de PMC’s. Dit houdt in dat de lijn de positie aangeeft van jouw product of dienst. In dit artikel geef ik met behulp van 4 vragen hoe de PLC gebruikt moet worden.

Bekijken

Treacy en Wiersema

Het Treacy en Wiersema waardediscipline model is bedacht door Michael Treacy en Fred Wiersema. Zij hielpen en adviseerden organisaties in het vaststellen of het verbeteren van hen strategie. Het waardestrategie model is opgesteld om de juiste strategie per organisatie te kunnen bepalen.

Bekijken

5 krachten model Porter

Het 5 krachten model van Porter is een analyse om de druk te bepalen van de markt in de meso analyse. Dit is geen concurrentieanalyse, maar een bedrijfstak analyse voor je marketingplan. De druk in de markt bepaalt uiteindelijk of je gaat instappen in deze markt. In dit artikel wordt er uitgelegd met welke variabelen dit wordt geanalyseerd.

Bekijken

Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een matrix dat in een oogslag (visueel) laat zien hoe de organisatie en markt samen komen. Het laat organisaties zien welke kansen haalbaar zijn en welke bedreigingen er in de weg zitten of aan te pakken zijn. Een must voor iedere ondernemer om dit in kaart te hebben.

Bekijken

Klantenpiramide Curry

De klantenpiramide van Curry wordt gebruikt om klanten te segmenteren en te analyseren. De onderneming kan door middel van de uitkomsten van deze piramide zijn strategiebeleid aanpassen. In dit artikel leg ik uit welke variabelen er zijn en hoe je deze kan toepassen voor je organisatiebeleid.

Bekijken

6 W’s van Ferrel

De 6 W’s van Ferrel is een afnemersanalyse die de afnemers van de organisatie in kaart brengt. Met behulp van 4 vragen wordt de analyse van Ferrel geanalyseerd. Aan het einde van dit artikel geef ik aan welke stappen je aan kan houden om een marketingstrategie te ontwikkelen aan de hand van je resultaten.

Bekijken

7s Model McKinsey

7s voorbeeld

Het 7s Model van McKinsey is een model om de organisatie in kaart te brengen. Met het model achterhaal je de zwakte en sterke punten van de organisatie. In dit artikel komt ter zaken hoe het 7s Model van McKinsey wordt toegepast en welke variabelen gebruikt worden.

Bekijken