De volgende onderwerpen komen aan bod in de inleiding:

Totstandkoming rapport

Er wordt ingegaan op wat er is gebeurd, wat de aanleiding is en wat de achtergrond is van het rapport.

Probleemstelling en doelstelling

De probleemstelling is een beschrijving van het managementprobleem in één of twee regels. Ook wordt de bijbehorende doelstelling toegelicht.

Opbouw inleiding

Er wordt uitgelegd hoe het rapport is opgebouwd. Meestal wordt een rapport opgebouwd met behulp van de volgende structuur:

  • Eerst wordt de huidige situatie en de gewenste situatie beschreven.
  • Vervolgens worden de methode en de resultaten van het onderzoek beschreven.
  • Daarna volgt de conclusie en ten slotte het advies.

Het is belangrijk om rekening te houden met de niet-deskundige lezer. Licht daarom moeilijke termen altijd toe.

Achtergrond

De beschrijving van de achtergrond geeft aan welke gebeurtenissen hebben geleid tot het ontstaan van de opdracht. De meest recentste ontwikkelingen worden beschreven waarmee de organisatie te maken heeft gekregen en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd. Dit kan zowel proactief (bewuste keuze) als reactief (gedwongen keuze) zijn.

Proactieve motieven:

  • Winst -en omzet doelstellingen
  • Wens of noodzaak management
  • Kansen in de markt

Reactieve motieven:

  • Concurrentiedruk
  • Overcapaciteit
  • Verzadigde markt

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *