Artikel 1 – Webshop

1.1. Kamer van Koophandel

De website is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2. SSL-Certificaat

Onze website is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3. Persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4. Cookie

Onze website marketinggenerators.nl maakt gebruik van Cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.5. Fraude

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1. Voorwaarden bij de aanschaf van een digitaal product en virtueel product

Dit geldt niet voor het ebook: Mijn stappenplan, jouw marketingplan. Door de digitale aard van dit product is het niet mogelijk om dit product te ruilen of om je geld terug te krijgen. Het product is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden doorverkocht of gedeeld. Hetzelfde geldt voor de generators.

Indien er problemen zijn met het product, mail cristhian@marketinggenerators.nl en samen zoeken we naar een passende oplossing. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een factuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2. Waarom kan een terugbetaling niet worden toegekend

Als het item praktisch overeenkomt met de beschrijving en het voorvertoning, en het werkt zoals dat het is, dan hebben we geen verplichting om terugbetalingen in scenario’s te geven zoals:

  • U realiseert dat u het product niet wilt, nadat u het product heeft gekocht of hebt gedownload;
  • Het item dat u heeft gekocht, voldoet niet aan uw verwachtingen;
  • U bent van gedachte veranderd;
  • U hebt per ongeluk één van onze producten gekocht;
  • U heeft niet het vereiste niveau van bevoegdheid om het product dat u heeft gekocht te gebruiken;

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1. Betalingen

De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL, wanneer een factuur verzonden is aan de klant. De klant is eigenaar van het betreffende product zolang het lidmaatschap actief is.

3.2. Elektronische overeenkomst

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. Lidmaatschap

Wanneer u een lidmaatschap via marketinggenerators.nl afsluit bent u geacht zelf de lidmaatschap stop te zetten. U kunt op elk gewenst moment opzeggen. De betaling volgt nadat u lidmaatschap actief is, volgens een automatische incasso afhankelijk van u type abonnement.

3.4 Betalingsverplichting

Als u de betalingsverplichting niet nakomt zullen wij uw lidmaatschap omzetten in een lidmaatschap waarbij de verplichting bestaat het gehele bedrag alsnog eenmalig vooruit te betalen. De resterende termijnen zullen dan in een keer betaald moeten worden. Daarnaast behouden wij het recht om gebruik te maken van ons wettelijk recht om onze prestatie op te schorten en daarmee u de toegang tot de lidmaatschap omgeving te ontzeggen. Deze blokkade van uw lidmaatschap wordt opgeheven zodra er aan de gehele betalingsverplichting is voldaan.

3.4. Schriftelijk bevestiging per e-mail

Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht en wat het u kost.

Artikel 4 – De prijs

4.1. Exclusief BTW

De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd exclusief BTW. De kosten worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2. Automatische incasso

Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3. Aankoopprijs

De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan u niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1. Schriftelijk indienen

Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk (e-mail) aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen samen zoeken naar een passende oplossing.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Marketinggenerators  verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.