Een strategisch marketingplan (lange termijn) is een methode om een plan uit te voeren voor een periode van 5 jaar. In dit rapport bepaal je de concurrentie en hoeveel procent van de markt je in handen wilt krijgen.

Onderdelen van een strategisch marketingplan

De specifieke kenmerken van strategische marketingplannen zullen variëren van bedrijf tot bedrijf en van industrie tot industrie, maar alle plannen moeten vijf belangrijke componenten bevatten:

Positionering van het bedrijf

Schets de huidige positie van het bedrijf in financieel opzicht. Een dergelijke analyse stelt het planningsteam in staat om de strategieën die eerder zijn ingevoerd te identificeren en het succes van het totale plan te beoordelen aan de hand van de financiële resultaten. Uiteindelijk onthult een SWOT-analyse de huidige situatie van het bedrijf door sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen te onderzoeken.

Doelen en strategieën

Het strategisch marketingplan is nooit compleet zonder een opsomming van de te implementeren organisatiedoelen en strategieën. De doelstellingen informeren de rationalisatie van middelen in productie, distributie, en marketing terwijl de strategieën de omzetting van doelstellingen in werkelijkheid bespreken. Een doel kan bijvoorbeeld zijn de merkherkenning en het merkimago te verbeteren, terwijl het bijbehorende plan de meest geschikte media of promotiemethode bepaalt om de gewenste resultaten te bereiken.

Marktmogelijkheden

Het plan moet altijd opkomende of bestaande marktkansen beoordelen die op korte en lange termijn kunnen worden benut. Op die manier kunnen de planners gemakkelijk middelen toewijzen aan de meest veelbelovende kansen.

Modellen voor marktmogelijkheden

Doelmarkt gedefinieerd

Het is belangrijk om de doelgroepen voor al uw producten en diensten te definiëren. Deze stap stelt u in staat meer onderzoek te doen naar hun behoeften, eisen en zelfs voorkeuren om te profiteren van de verkoop. Definieer ook de demografische en geografische gelaagdheid van deze groepen.

Marketingbudget

Als laatste en meest belangrijke stap wordt een strategisch marketingplan als compleet beschouwd door de opname van een realistisch marketingbudget en de toewijding van een implementatieperiode. Op dit punt moeten moeilijke beslissingen worden genomen. Deze omvatten de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Voordelen van strategische marketingplan

Het proces van het creëren van een plan vergemakkelijkt een gemeenschappelijk begrip onder alle stakeholders in een organisatie. Het plan informeert managementbesluiten, het gedrag van de werknemers ten opzichte van de doelstellingen van de instelling, en ook de reactie onder huidige en potentiële cliënten. Het plan is ook onderhevig aan veranderingen in de loop van de tijd om tegemoet te komen aan veranderende eisen.

Een gedegen marketingplan stelt een onderneming in staat haar marktaandeel te vergroten, wat resulteert in meer inkomsten en winst. Naarmate een bedrijf zich uitbreidt, kan het profiteren van grote schaalvoordelen en dus minder operationele kosten. In het algemeen verbindt het proces van strategische marketingplanning de productiemotor met de consumptie.

Andere varianten van een marketingplan