Wat is een strategisch marketing probleem?

Een strategisch marketingprobleem verwijst naar een acute of dreigende ‘misfit’ tusssen de activiteiten van een organisatie en haar omgeving onder invloed van de dynamiek tussen beide. Zo’n probleem is op te sporen via het systematisch in kaart te brengen van symptomen en wordt duidelijk door de ‘misfit’ concreet te benoemen.