Plan van Aanpak voorbeeld
 • Wat is een marketingplan?
  • Een marketingplan is een document dat de marketingstrategie en -activiteiten van een bedrijf beschrijft. Het is een roadmap voor het bereiken van marketingdoelstellingen, zoals het vergroten van merkbekendheid, het genereren van leads of het verhogen van verkoop.
 • Wat zijn de voordelen van een marketingplan?
  • Vergroten van merkbekendheid: Een marketingplan kan helpen om de bekendheid van een merk te vergroten.
  • Genereren van leads: Een marketingplan kan helpen om leads te genereren.
  • Verhogen van verkoop: Een marketingplan kan helpen om de verkoop te verhogen.
 • Voor wie is deze tekst geschikt?
  • Deze plan van aanpak is het meest geschikt voor marketing professionals .
Plan van Aanpak voorbeeld
Methodologie voorbeeld

Plan van Aanpak format

Er zijn verschillende methoden die je kan gebruiken om je onderzoek uit te voeren. Daarnaast zijn er voor het uitvoeren van de implementatie verschillende analysemethoden.

Deze analysemethoden worden neergezet in een methodologie. Deze plan van aanpak geeft duidelijkheid in de stappen die je kan overwegen om een marketingplan te maken. Er zijn 4 hoofdfasen en bijbehorende sub-fasen. Hieronder staat de indeling van het stappenplan waarmee we gaan werken.

Waarom is het belangrijk om een duidelijke onderzoeksvraag te formuleren?

Het is belangrijk om een duidelijke onderzoeksvraag te formuleren omdat dit de richting en focus van het onderzoek bepaalt. Een goede onderzoeksvraag is:

 • Concreet: De vraag moet duidelijk en specifiek zijn.
 • Relevant: De vraag moet relevant zijn voor het onderwerp van het onderzoek.
 • Meetbaar: De vraag moet meetbaar zijn, zodat de resultaten van het onderzoek kunnen worden gemeten.
 • Beperkt: De vraag moet beperkt zijn, zodat het onderzoek binnen een redelijke tijd en met beperkte middelen kan worden uitgevoerd.

Voorbeeld stappenplan

 1. Vooronderzoek fase
 2. Onderzoeksfase
 3. Analysefase
 4. Uitvoeringsfase
  1. Het maken van een strategie
  2. Uitwerken van de implementatie
  3. Evalueren van implementatieplan

Vooronderzoek

Het ontwikkelen van de vraagstelling: In deze fase worden de voorbereidingen uitgevoerd om de onderzoeksvraag te verduidelijken en te verwoorden in een SMART geformuleerde opdracht.

Onderzoeksfase

Het uitvoeren van intern en extern onderzoek: Bij de onderzoeksfase worden gegevens verzameld voor het beantwoorden van de opdracht. In deze fase is het doel om de juiste gegevens te verzamelen. Een voorbeeld hiervan is het verzamelen van enquêtes onder afnemers of het uitvoeren van interviews met de desbetreffende organisatie.

Interne analyse

Ga naar de interne analyse.

Externe analyse

Ga naar de externe analyse.

Analyse fase

Het maken en analyseren van de SWOT en Confrontatiematrix: In de analysefase wordt de markt met de organisatie geconfronteerd. De geformuleerde doelstelling wordt erbij gehaald om tot een oplossing te komen. Er wordt bedacht hoe de opdracht gerealiseerd kan worden. Tijdens deze fase wordt een keuze op strategisch niveau voor de organisatie gemaakt. Bij de confrontatiematrix betreft dat een keuze tussen groeien, versterken, verdedigen en terugtrekken. Hieruit worden twee of meer opties uitgewerkt en hoe deze op strategisch niveau kunnen worden uitgevoerd. Daarna worden de opties afgewogen in een beslissingstabel zoals de SFA Matrix.

Uitvoeringsfase

De strategie omzetten in een implementatieplan: In deze fase wordt een optie omgezet in een strategie. Deze strategie wordt verwerkt in een implementatieplan en vervolgens geëvalueerd.

Strategie

 • Strategische sturing
 • Strategische gerichtheid
 • Segmenteren
 • Doelgroep
 • Positioneren

Implementatie

Het uitwerken van de strategie in een implementatieplan bestaat uit twee onderdelen:

 • Het oplossingsplan In dit plan wordt de marketingstrategie beschreven.
 • Het invoeringsplan In dit plan wordt beschreven hoe het stappenplan eruitziet om het doel van de opdracht te bereiken.

Evaluatie

De evaluatie zorgt ervoor dat je de resultaten blijft monitoren en controleren. Het is natuurlijk de bedoeling dat de uitgevoerde activiteiten leiden tot de verwachte resultaten.

Als er tijdens de evaluatie wordt ontdekt dat de resultaten voor lopen op de planning dan is er mogelijk te ruim gepland. Mocht het zo zijn dat de resultaten achter lopen op de planning dan zal de planning aangepast moeten worden om ervoor te zorgen dat de doelen alsnog op tijd worden behaald.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *