Organisatie

In de interne analyse wordt beschreven wat het bestaansrecht is van de onderneming. Binnen de interne analyse is het doen van interviews om een deelvraag te beantwo

Onderzoekvragen

Onderzoeksvragen helpen je bij het selecteren van de juiste informatie. Het zijn gedetailleerde vragen die antwoord geven op de centrale probleemstelling. Het kan lastig zijn om onderzoeksvragen te formuleren.

Bekijken

Probleemstelling

De probleemstelling is de feitelijke situatie waarop een antwoord moet komen. Een probleemstelling is altijd een vraag.

Bekijken

Vooronderzoek

In deze fase worden de voorbereidingen uitgevoerd om de onderzoeksvraag te verduidelijken en te verwoorden in een SMART geformuleerde opdracht.

Bekijken

Plan van aanpak

Plan van Aanpak voorbeeld

Er zijn verschillende methoden die je kan gebruiken om je onderzoek uit te voeren. Bekijk het voorbeeld van het plan van aanpak.

Bekijken

Beste marketingboeken

Marketingboeken zijn een must voor je bronvermelding. Hierdoor trek je sneller verbanden tussen verschillende marketingmodellen en hoe het beste toe te passen is. Daarom in willekeurige volgorde een aantal marketingboeken op een rijtje.

Bekijken