Wat is een segment?

Een segment is een groep afnemers die gemeenschappelijke kenmerken vertonen (zoals gelijksoortige behoefte, gedrag of sociaal demografische kenmerken) en min of meer hetzelfde reageren op marketinginspanningen van aanbieders.

Bekijken

Wat is een interne analyse?

Een interne analyse is een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de organisatie op basis van een doorgrondig van het middelenprofiel van de organisatie. Het doel is inzicht te verkrijgen in de (potentieel) onderscheidende middelen van de organisatie die de basis zijn voor haar unieke waardeproposities voor klanten en concurrentievoordeel in de markt.

Bekijken

Wat is een productportfolio?

Een productportfolio is een weergave van de producten van de organisatie (of strategische business unit) in een relatieve bedrijfspositie en marktaantrekkelijkheid.

Bekijken

Wat is een strategische optie?

Een strategisch optie is een mogelijkheid voor een organisatie om tot verbeterd of nieuw concurrentievoordeel te komen via betere of nieuwe waardecreatie op basis van een verband tussen ontwikkelingen die zich in haar omgeving voltrekken en haar beschikbare middelen en vaardigheden.

Bekijken

Wat is een marketingmix?

De marketingmix is het geheel van tactische marketinginstrumenten dat kan worden gebruikt om en coherente set van marketingactiviteiten te formuleren, gericht op het leveren van klantwaarde in lijn met de waardepropositie.

Bekijken

Wat is marktgerichtheid?

Marktgerichtheid is de mate waarin een organisatie het marketingconcept heeft geimplementeerd, wat blijkt uit normen en waarden die het belang van het leveren van klantwaarde vooropstellen en het systematisch gebruik van actuele informatie over klantengroepen en concurrenten in beslissingen.

Bekijken

Wat is een meso analyse?

De factoren van de meso analyse /meso omgeving draaien om niet direct maar indirecte factoren die op de omgeving in kan spelen.

Bekijken

Wat is een macro analyse?

De macro analyse (omgeving) is de omgeving waar de onderneming geen invloed op heeft. De macro analyse bestaat uit kansen en bedreigingen die voort komen uit het landschap waarin het actief is.

Bekijken