Stuck in the middle

Stuck in the middle is geen succesvolle strategie omdat bedrijven die geen keuze maken uit één van de drie genoemde strategieën nooit succesvol op de markt zullen opereren.

Bekijken

Differentiatie

Bij de differentiatie strategie is het belangrijk om met de producten en marketing zich te onderscheiden van de concurrenten en dus op meerdere
segmenten gelijktijdig met diverse producten -en marketinginstrumenten actief te zijn.

Bekijken

Kostenleiderschap

Bij de kostleiderschap strategie gaat het er om de kosten van productie, distributie, verkoop enz. zo laag mogelijk te houden zodat de prijs op de markt ook laag kan blijven in vergelijk met de concurrenten.

Bekijken

Financieel

Voordat je eindelijk kan beginnen aan een marketingplan, moet je achterhalen hoe gezond de organisatie is op financieel gebied. Met behulp van kengetallen achterhaal je of de financiële situatie van de organisatie positief of negatief is.

Bekijken

Organisatie

In de interne analyse wordt beschreven wat het bestaansrecht is van de onderneming. Binnen de interne analyse is het doen van interviews om een deelvraag te beantwo

Onderzoekvragen

Onderzoeksvragen helpen je bij het selecteren van de juiste informatie. Het zijn gedetailleerde vragen die antwoord geven op de centrale probleemstelling. Het kan lastig zijn om onderzoeksvragen te formuleren.

Bekijken

Probleemstelling

De probleemstelling is de feitelijke situatie waarop een antwoord moet komen. Een probleemstelling is altijd een vraag.

Bekijken

Vooronderzoek

In deze fase worden de voorbereidingen uitgevoerd om de onderzoeksvraag te verduidelijken en te verwoorden in een SMART geformuleerde opdracht.

Bekijken