Omgevingsfactoren zijn externe factoren waarop je geen invloed op hebt. Het is een onderdeel van de macro-omgeving in een marketingplan. De factoren van de DESTEP analyse bestaan uit:

 • Demografische factoren
 • Ecologische factoren
 • Sociaal-culturele factoren
 • Technologische factoren
 • Economische factoren
 • Politieke-juridische factoren

Demografische factoren

Bij demografische factoren gaat het om de kenmerken van de bevolking:

 • de leeftijdsopbouw
 • bevolkingsopbouw
 • geografisch kenmerken
 • groei en omvang van de bevolking
 • de grootte van huishoudens
 • de mate van urbanisatie (de ontwikkeling dat steeds meer mensen zich in een stad gaan vestigen).

Ecologische factoren

Bij ecologische factoren gaat het om de kenmerken van de fysieke omgeving:

 • de klimaatomstandigheden
 • natuurbronnen
 • energie, afval
 • het weer de afgelopen tijd
 • milieutechnologieën in dat land
 • zorg voor het landschap (onderhoud van het land)

Social-culturele factoren

Bij de social-culturele factoren gaat het om kenmerken van de cultuur en leefgewoonten:

 • levensstijl, bijvoorbeeld; sporten en gezond eten
 • vrijetijdsbesteding
 • communicatie
 • normen en waarden
 • sociale trends
 • opleidingsniveau
 • aantal tweeverdieners

Technologische factoren

Bij technologische factoren gaat het om kenmerken van de ontwikkeling:

 • trends van het land
 • informatievoorziening (internet mogelijkheden)
 • nieuwe producten of innovatie in dat land
 • veranderingen van leefstijl door technologie
 • de mate van adoptie van de technologieën

Economische factoren

Bij economische factoren gaat het om kenmerken die de economie beschrijven:

 • conjunctuur van het land, groeiperspectieven (BNP)
 • koopkracht (gemiddelde salaris)
 • machtsverhoudingen
 • marktkenmerken
 • financiële gegevens
 • import/export
 • werkloosheid

Politieke-juridische factoren

Bij politieke-juridische factoren gaat het om kenmerken van overheidsbeslissingen:

 • wetgeving
 • mate van interventie in de economie
 • invloed van overheid op het bedrijfsleven
 • politieke invloeden
 • licenties
 • subsidieregelingen

Onderstaand vind je een lijst van modellen voor je omgevingsfactoren. Klik op een begrip om de uitleg hierbij te lezen.