Marktgerichtheid is de mate waarin een organisatie het marketingconcept heeft geimplementeerd, wat blijkt uit normen en waarden die het belang van het leveren van klantwaarde vooropstellen en het systematisch gebruik van actuele informatie over klantengroepen en concurrenten in beslissingen.

Drie onderdelen

 • Klantgericht denken en handelen
 • Concurrentiegericht denken en handelen
 • Vanuit gehele organisatie denken en handelen

Effecten van markt gerichtheid

 • Er zijn positieve verbanden tussen mate van marktgerichtheid en bedrijfsprestaties
 • Je bent beter gewapend tegen mogelijke concurrenten
 • Je bent meer tevredenheid en betrokkenheid bij werknemers

Markt gerichtheid op component

Extern component

 • De focus ligt op klanten
 • De focus ligt op concurrenten
 • De focus ligt op toeleveranciers
 • De focus ligt op overige marktpartijen

Interne component

 • Er is interne afstemming tussen functies, business units