Skip to content

Wat is een marketingdoelstelling?

Eenmarketingdoelstelling is het resultaat of doel dat je wilt bereiken. Dit is uitgedrukt in tijd of in percentages.