Wat is marketing

Marketing is het verkrijgen van de markt door in te spelen op de behoeftes van de bestaande en potentiële afnemers. Marketing is een Amerikaans begrip. Het woord bestaat uit twee onderelen market en getting. Het verkrijgen van de markt, samengevoegd vormt het marketing.