De macro analyse (omgeving) is de omgeving waar de onderneming geen invloed op heeft. De macro analyse bestaat uit kansen en bedreigingen die voort komen uit het landschap waarin het actief is. Daarnaast kunnen zich ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld wanneer de overheid de wetten aanpast. Een voorbeeld van een ontwikkeling op macroniveau is de nieuwe alcohol wet voor jongeren.

STEP analyse

Het Stoner en Freeman model analyseert alleen de STEP factoren van de markt. Hieruit komen kansen en bedreigingen die door belanghebbenden worden geanalyseerd. Er moet worden gekeken welke gevolgen de kansen en bedreigingen hebben voor de organisatie op de lange termijn.

De belanghebbende kunnen indien nodig weerstand bieden om een product of dienst te lanceren. Dit model wordt meestal gebruik voor een strategisch marketingplan aangezien, het model een stuk strategischer dan het DESTEP Model.

DESTEP analyse

Met het DESTEP-model (omgevingsfactoren) analyseer je alleen de externe factoren om kansen of bedreigingen eruit te halen. Dit model wordt meestal voor een (niet strategisch) marketingplan.

Kenmerken van macro analyse

  • Demografische veranderingen;
  • Economische veranderingen;
  • Sociale veranderingen;
  • Technologische veranderingen;
  • Ecologische veranderingen;
  • Politiek-juridische veranderingen.

Klik op een begrip om de uitleg hierbij te lezen.