Een liquiditeitsbegroting geeft een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten in een bepaalde periode. Hierdoor kan er gekeken worden of de onderneming in een bepaalde periode aan de financiële verplichtingen kan voldoen. In andere woorden: kan de onderneming de rekeningen betalen?

Heb ik de liquiditeitsbegroting nodig?

De liquiditeitsbegroting laat zien over hoeveel liquide middelen een onderneming kan beschikken in één of een aantal toekomstige periode.

Als je een onderneming hebt is het belangrijk om te weten hoe deze er financieel voor staat. De mate waarin je aan financiële verplichtingen kan voldoen speelt hierbij een belangrijke rol. Een liquiditeitsbegroting geeft je hierin inzicht. Je maakt de begroting op voor een toekomstige periode, dit kan voor een maand zijn, een kwartaal of een jaar.

Welke variabelen heb ik nodig?

We gaan eerst kijken naar het verschil tussen uitgaven en inkomsten en kosten en opbrengsten. Op een liquiditeitsbegroting mogen namelijk alleen inkomsten en uitgaven die worden gedaan in een bepaalde periode worden vermeld.

Uitgaven en inkomsten hebben betrekking op een bepaald moment. Deze zijn te herkennen aan het feit dat ze invloed hebben op de bankrekening. Als het banksaldo (of kassaldo) door een bepaalde gebeurtenis toeneemt of afneemt dan zijn het inkomsten of uitgaven en hoort het bedrag dus thuis op de liquiditeitsbegroting.

Kosten en opbrengsten hebben betrekking op een bepaalde periode. Deze hebben geen invloed op de bankrekening maar zijn te herkennen aan het feit dat ze invloed hebben op het bedrijfsresultaat. Deze horen dus niet op de liquiditeitsbegroting maar op de exploitatiebegroting.

Uitgaven en inkomsten

Op de liquiditeitsbegroting komen alleen bedragen die daadwerkelijk in die periode zijn betaald en ontvangen. De uitgaven of inkomsten moeten dus aan de periode worden toegeschreven waarin ze ook daadwerkelijk zijn ontvangen op de bankrekening of in de kas.

Geen afschrijvingen

Op een liquiditeitsbegroting mogen geen afschrijvingen worden vermeld. Dit is weer te verklaren door het feit dat afschrijvingen geen invloed hebben op de bankrekening. Bij afschrijvingen wordt er namelijk niets bijgeschreven of afgeschreven op de bankrekening, dus heeft dit geen effect op de liquiditeitsbegroting.

Inclusief btw

Bedragen op de liquiditeitsbegroting moeten altijd worden vermeld inclusief btw.

Investeringen en aflossingen

Investeringen en aflossingen hebben wel invloed op de bankrekening.

Hoe kan ik het toepassen?

Door een liquiditeitsbegroting te maken en op tijd in te spelen op eventuele tekorten kunnen liquiditeitsproblemen worden voorkomen. Een onderneming kan op verschillende manieren de liquiditeit verbeteren.

Enkele maatregelen om de liquiditeit te verbeteren:

  • Het uitstellen van inkopen;
  • Meer leverancierskrediet bedingen;
  • Uitstellen van investeringen;
  • Leasen in plaats van zelf kopen;
  • Dividend reserveren of uitkeren in de vorm van stockdividend;
  • Debiteuren een korting aanbieden voor contante betaling.

Wat kan ik eruit halen

In de financiële audit omgeving kan je gemakkelijk en overzichtelijk de inkomsten en uitgaven invullen die voor jou van toepassing zijn. Je kiest een toekomstige periode waarvoor je een liquiditeitsbegroting wil maken. Je kijkt welke inkomsten en uitgaven je kan verwachten voor je onderneming en welke bedragen van toepassing zijn. Deze gegevens vul je gemakkelijk in met de generator en je krijgt direct een overzicht van je toekomstige liquiditeitspositie.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *