Wat zijn key succes factoren?

Key succes factoren zijn de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie die concreet kansen inhouden voor het realiseren van nieuwe vormen van waardecreatie in een bedrijfstak.