Een interne analyse is een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de organisatie op basis van een doorgrondig van het middelenprofiel van de organisatie.

Het doel is inzicht te verkrijgen in de (potentieel) onderscheidende middelen van de organisatie die de basis zijn voor haar unieke waardeproposities voor klanten en concurrentievoordeel in de markt.

Organisatie

  • Organogram
  • Leiderschapsstijlen
  • Diepte-interview

Financieel

Marketing

Value Chain

Marketingmodellen