De externe analyse is een onderzoek naar de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie met als doel het verwerven van inzicht in de huidige en toekomstige succesfactoren van de markt, alsmede in de eigen positie in de markt.

Inhoud externe analyse

Er is onderscheid tussen marktonderzoek en brancheonderzoek:

Marktonderzoek

In het kort bestaat marktonderzoek uit desk –en fieldresearch. Een marktonderzoek bestaat uit informatie die nog onderzocht moet worden.

Branchonderzoek

Brancheonderzoek is een onderdeel van deskresearch. Het brancheonderzoek bestaat uit bestaande informatie onderzocht door onderzoeksbureaus zoals het CBS.nl.

Je begint altijd met brancheonderzoek, omdat deze gegevens niet meer wijzigen. Er kan kwantitatief of kwalitatief onderzoek worden gedaan. Deze verschillende vormen van onderzoek worden verderop in het hoofdstuk behandeld. Als er vragen zijn die het brancheonderzoek niet beantwoord moeten de antwoorden worden gezocht d.m.v. marktonderzoek.

De volgorde om gegevens te verzamelen gaat als volgt:

Het externe onderzoek wordt afgesloten met een conclusie. Hierin staat beschreven of de omgeving (met haar kansen en bedreigingen) de mogelijkheid bied om de doelstelling te halen. Voorbeelden van de kansen -en bedreigingenanalyse

Kansen voorbeeld

  • Milieudoelstellingen EU
  • Sociale Co-creatie
  • Samenwerking met de omgeving
  • Milieuvriendelijke verpakkingen

Bedreigingen voorbeeld

  • Onderhandelingspositie van de leveranciers
  • Verandering van het consumentengedrag
  • Large marges
  • Terugloop van het aantal studenten

Checklist