Wat is een doelstelling?

Een doelstelling is expliciet, zij is kwalitatief en kent een concrete datum voor het bereiken ervan. Doelstellingen zijn daarmee stappen naar een doel toe.