Wat is een doelstelling?

Wat is een doelstelling?

Een doelstelling is expliciet, zij is kwalitatief en kent een concrete datum voor het bereiken ervan. Doelstellingen zijn daarmee stappen naar een doel toe.