Wat is een business model?

Het business model geeft de logica weer achter de processen waarop de waarde voor afnemers wordt gecreëerd en waarop tegelijkertijd waarde voor de organisatie wordt gerealiseerd.