De Break-even analyse is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in je variabele en vaste kosten over een langere periode. Het heeft inzicht in hoeveel producten of diensten je moet verkopen voordat je eindelijk winst kan gaan maken.

Heb ik de Break-even analyse nodig?

De break-even analyse heb je nodig om inzicht te krijgen in welk afzet je minimaal moet realiseren om quitte te spelen. Daar geeft de break-even analyse (rentabiliteitsdrempel) antwoord op. Het break-even point is het punt waar je geen winst maakt maak ook geen verlies hebt. Dit is erg belangrijk om te weten zeker als je een nieuw product op de markt brengt. Zolang je afzet onder het break-evenpoint is lijdt je verlies, wanneer je afzet boven het break-evenpoint komt maak je winst.

Welke variabelen heb ik nodig?

De basis formule voor de break-even analyse is TO = TK. Hierin is TO de totale opbrengsten en TK de totale kosten. Om inzicht te krijgen in je totale opbrengsten moet je weten hoeveel de stukprijs van je product is. Naast te totale opbrengsten moet je ook inzicht krijgen in de totale kosten.

De totale kosten zijn onder te verdelen in:

  • variabele kosten;
  • constante kosten.

Variabele kosten zijn kosten die evenredig stijgen met je afzet, bijvoorbeeld de grondstof kosten van je product. Als je 30% meer verkoopt stijgen je variabele kosten ook met 30%. De contante kosten blijven gelijk, bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Of je nu 100 stuks verkoopt of 500 stuks de huur van je bedrijfspand blijft gelijk. Denk aan alle kosten die samenhangen met het produceren van je product en zorg dat deze mee worden genomen in de berekening.

Hoe kan ik de analyse toepassen?

In de financiële audit omgeving wordt het break-even point voor jouw berekend en geeft deze weer in een overzichtelijke grafiek. In de grafiek kan je gemakkelijk aflezen hoeveel de break-even afzet is. Dit is de afzet de je minimaal moet verkopen om quitte te spelen (geen winst maar ook geen verlies). Je moet gaan kijken of deze minimale afzet realistisch en haalbaar is voor je product.

Wat kan ik er uit halen?

De break-evenanalyse geeft antwoord op vragen zoals:

  • Wanneer speel ik quitte als ik de prijs met 30% verhoog?
  • Als ik de prijs verlaag krijg ik daardoor dan meer afzet en meer winst?
  • Welke afzet moet ik minimaal realiseren om quitte te spelen?
  • Is het rendabel om mijn nieuwe product op de markt te brengen?

Het maken van een break-even analyse kan zowel voor een bestaand product als voor een nieuw product van grote waarde zijn. De break-even analyse kan jou als ondernemer helpen om de maximale winst uit jouw product te halen. Zeker als je een nieuw product op de markt brengt is de break-evenanalyse van groot belang om er achter te komen of je product wel winstgevend is.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag