Bedrijfsprocessen zijn een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren met een toegevoegde waarde voor de klant. Het is een keten van activiteiten die gekoppeld en bestuurd worden door beslissingen.

Besturende processen

Besturende processen zijn activiteiten die het beleid uitvoeren d.m.v. plannen, controleren, evalueren en bijsturen.

Primaire processen

Primaire processen is de samenhangende activiteiten om het product, de dienst te realiseren voor de klant.

Ondersteunende processen

Ondersteunende processen zijn activiteiten gericht op het scheppen van voorwaarden(mensen en middelen) om de primaire processen goed te laten functioneren.

Onderstaand vind je een lijst van modellen voor de bedrijfsprocessen. Klik op een begrip om de uitleg hierbij te lezen.