Adviesrapport

Een adviesrapport is een document dat wordt gebruikt om een specifiek advies te geven over een bepaald onderwerp. Het kan worden gebruikt in een breed scala aan situaties, zoals bij bedrijfsbeslissingen, projectmanagement, of het oplossen van problemen.

Bekijken

Conclusie

Een conclusie voor een marketingplan is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het plan. Het is de afsluiting van het plan waarin de opsteller van het plan de resultaten presenteert van de analyse en de strategieën die in het plan beschreven staan.

Bekijken

Voorwoord

Een voorwoord voor een marketingplan is een inleiding waarin de auteur of de opsteller van het plan zijn of haar bedoelingen uiteenzet voor het plan. Het is een korte maar krachtige samenvatting van het plan en de reden waarom het geschreven is. Het voorwoord kan ook verwijzen naar de context van het plan, de doelgroep, de scope, de aannamen, en de beperkingen. Het voorwoord is bedoeld om de lezer te informeren over de inhoud van het plan en om hen aan te moedigen om verder te lezen.

Bekijken

Golden Circle

De Golden Circle is een manier om antwoord te krijgen op drie vragen: waarom, hoe en wat. Het is vooral populair als marketingmodel bij bedrijven en organisaties, maar ik gebruik het voor alles dat met betekenis te maken heeft.

Bekijken

Business Model Canvas maken? Uitleg en voorbeeld

De Business Model Canvas bestaat uit 9 bouwstenen. De onderkant bestaat uit de kosten en opbrengsten. In het midden van het model staat de waardepropositie. Hierin stel je de onderscheidende waarde die je aan de klant biedt. Aan de linkerkant staan de partners, de hulpbronnen en de activiteiten die je hebt ondernomen. Aan de rechterkant staat aan wie je het product verkoopt, de onderhoud van de relaties en hoe de levering eruit ziet.

Bekijken

Liquiditeitsbegroting maken? Uitleg en voorbeeld

Een liquiditeitsbegroting geeft een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten in een bepaalde periode. Hierdoor kan er gekeken worden of de onderneming in een bepaalde periode aan de financiële verplichtingen kan voldoen. In andere woorden: kan de onderneming de rekeningen betalen?

Bekijken

Deskresearch

Deskresearch, ook wel secundaire onderzoek genoemd, is een methode om informatie te verzamelen door het bestuderen van bestaande bronnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn literatuur, rapporten, cijfers, statistieken, publicaties en online bronnen. Deskresearch is een snelle en efficiënte manier om informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp of industrie.

Bekijken

Normen en waarden

Marketing is een belangrijk onderdeel van elk bedrijf en de normen en waarden die worden gehanteerd, kunnen van grote invloed zijn op de manier waarop een bedrijf wordt waargenomen door het publiek. Hieronder worden tien normen en waarden voorbeelden gegeven die van toepassing kunnen zijn op marketing:

Bekijken