Marktonderzoek

Wat is marktonderzoek?

Marktonderzoek is het proces van het bepalen van de levensvatbaarheid van een nieuwe dienst of een nieuw product door middel van onderzoek dat rechtstreeks bij potentiële klanten wordt uitgevoerd. Mar

Concurrentieanalyse

Een concurrentieanalyse is een strategie waarbij de belangrijkste concurrenten worden onderzocht om inzicht te krijgen in hun producten, verkoop en marketingtactieken. He

Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is een geschreven document dat in detail beschrijft hoe een bedrijf – meestal een startup – zijn doelstellingen bepaalt en hoe het zijn doelen gaat bereiken. Een ondernemingsplan bevat een schriftelijke routekaart voor het bedrijf vanuit marketing-, financieel en operationeel oogpunt.

Bekijken

Marktpenetratie

Marktpenetratie is een maatstaf voor de mate waarin een product of dienst door klanten wordt gebruikt in vergelijking met de totale geschatte markt voor dat product of die dienst. Marktpenetratie kan ook worden gebruikt bij het ontwikkelen van strategieën om het marktaandeel van een bepaald product of een bepaalde dienst te vergroten.

Bekijken

DESTEP analyse

De DESTEP elementen zijn externe factoren waarop je geen invloed op hebt. Het is een onderdeel van de macro-omgeving in een marketingplan.

Bekijken

Onderzoeksfase

Het uitvoeren van intern en extern onderzoek: Bij de onderzoeksfase worden gegevens verzameld voor het beantwoorden van de opdracht.

Bekijken

Implementatieplan

Het implementatieplan bestaat uit het oplossingsplan en het invoeringsplan.

Oplossingsplan
Uitvoeringsplan

Bekijken

Focusstrategie

Bij de focusstrategie zal de onderneming zich toeleggen op enkele segmenten die goed worden bediend en vervolgens proberen de gehele markt te
benaderen. Deze strategie is vaak een combinatie van de kosten- en differentiatiestrategie.

Bekijken