Wat is FOETSJE-model?

Het FOETSJE model analyseert alleen de Feasibility van de organisatie. De marketingstrategie van de organisatie is dan niet beoordeelt op geschiktheid en aanvaardbaarheid.

Bekijken

Wat is customer intimacy?

Customer intimacy is de letterlijke vertaling van klantenpartnerschap. Het staat voor het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van de relatie.

Bekijken

Wat is een operationeel marketingplan?

Een operationeel marketingplan (korte termijn) is een methode om een plan binnen jaar uit te voeren. In dit rapport bepaal je bijv. het aantal personeel, het aantal spullen en de financiering.

Bekijken

Wat is een strategisch marketingplan?

Een strategisch marketingplan (lange termijn) is een methode om een plan uit te voeren voor een periode van 5 jaar. In dit rapport bepaal je de concurrentie en hoeveel procent van de markt je in handen wilt krijgen.

Bekijken

Wat is strategie?

Een strategie is gekozen door een organisatie. Het gekozen koers is gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen. Het houdt rekening met de langetermijnafstemming tussen de eigen organisatie en de externe omgeving.

Bekijken

Wat is strategisch marketingmanagement?

Strategisch marketing management houdt zich bezig met het proces van identificeren en het definiëren. Het leveren van klantwaarde door de vraag centraal te stellen welke posities de organisaties op welke markten en met welke middelen wil innemen, op welke tijdstippen op de lange termijn ze dat wil doen en op welke wijze.

Bekijken

Wat is een segment?

Een segment is een groep afnemers die gemeenschappelijke kenmerken vertonen (zoals gelijksoortige behoefte, gedrag of sociaal demografische kenmerken) en min of meer hetzelfde reageren op marketinginspanningen van aanbieders.

Bekijken

Wat is een interne analyse?

Een interne analyse is een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de organisatie op basis van een doorgrondig van het middelenprofiel van de organisatie. Het doel is inzicht te verkrijgen in de (potentieel) onderscheidende middelen van de organisatie die de basis zijn voor haar unieke waardeproposities voor klanten en concurrentievoordeel in de markt.

Bekijken