Met het SDP model maak je een marktsegmentatie voor je nieuwe product of dienst. Om de segmentatie te realiseren heeft het SDP model 3 elementen. Dit bestaat uit segmenteren, doelmarktbepaling en positioneren. Dit marktsegmentatie model hoort bij de externe analyse en niet bij de interne analyse, omdat je de markt van je product gaat analyseren en een selectie gaat maken van je doelgroep voor een marketingstrategie.

Heb ik het model nodig?

Je maakt gebruik van dit SDP model wanneer je de marketingstrategie van je ondernemening wil veranderen. Je kiest een andere doelgroep en een andere doelmarkt met een passende positionering om de markt en doelgroep aan te boren.

Welke variabelen heb ik nodig?

De segmentatie kan specifiek worden ingezet. Deze kenmerken kunnen op verschillende manieren gekozen worden (dit behandelt de ‘S‘ van het SDP model):

  • Geografisch segmentatie: Je segmenteert van het land, regio, stad of wijk.
  • Demografische segmentatie: Je segmenteert op basis van leeftijd, levensfase, geslacht of religie.
  • Sociaal-economische segmentatie: Je segmenteert op basis van het inkomen, beroep of opleiding.
  • Psychografische segmentatie:Een andere segmentatiecriteria is ook op basis van persoonskenmerken en levensstijl. (je kan specifieker segmenteren)
  • Gedragssegmentatie: Evenals kan je segmenteren op basis van de kennis van een product, de gebruiksfrequentie, de koopbereidheid, het doel van het gebruik of de mate van gebruik en het gebruiksmoment.

Wanneer je een van de segmentatie kenmerken hebt toegepast kan er een klantprofiel worden opgemaakt. Hierdoor heb je verschillende groepen die hetzelfde gedrag vertonen of in hetzelfde segment zitten.

Zo kan er bij het SDP model gesegmenteerd worden per land, per provincie of per plaatsnaam. De doelmarktbepaling bestaat uit sectoren waaruit je kan selecteren. Daarnaast zijn er verschillende type positioneringen die je kan toepassen op je product.

Hoe kan ik het SDP model toepassen?

Bij het SDP model zijn er verschillende soorten positioneringen: informationele positionering, transformationele positionering, tweezijdige positionering en uitvoeringspositionering. Positioneren is een belangrijk instrument om jouw product of dienst een plaats te geven in het hoofd van de afnemer.

Het gaat hierbij om een perceptie ten opzichte van de concurrent. Met deze techniek wordt getracht een imago of identiteit te creëren in de perceptie van de doelgroep. Welke soort positionering van het SDP model geschikt is voor het merk, hangt af van de doelgroep en de fase in de productlevenscyclus waarin het product of de dienst zich vindt.

Psychografische segmentatie

Er zijn verschillende kenmerken waarop de doelgroep wordt gesegmenteerd. Je kan namelijk ook een stapje verder gaan met positioneren i.c.m. het SDP model. De onderstaande voorbeelden geven weer hoe je verder kan inzoomen op persoonskenmerken en levensstijl. Dit behandelt de ‘D‘ van het SDP model.

Informationele positionering

De voordelen van een product worden extra benadruk als het gaat om een informationele positionering. Dit wordt toegepast op nieuwe producten met een probleemoplossend karakter. Deze producten bevinden zich vaak in een niche markt. Je onderscheid je op basis van functionele eigenschapen.

Transformationele positionering

Bij een transformationele positionering wordt de waarden of levenstijl van de consument gekoppeld met de voordelen van het product. Deze positionering wordt vaak toegepast op producten van een marktleider.

Tweezijdige positionering

Bij een tweezijdige positionering worden zowel de functionele producteigenschappen als de waarden of levenstijl gecombineerd als positie.

Uitvoeringspositionering

Bij een uitvoeringspositionering onderscheid je je van de concurentie op basis van een opvallende communicatie boodschap. Je koppelt de opvallende boodschap met een symbool of element.

Waarom positioneren?

Met een positioneringsstrategie creëer je een onderscheid vermogen ten opzichte van de concurrentie. Het SDP model legt de focus op jouw doelgroep welke jij al eerder hebt gesegmenteerd, om deze verder uit te werken. Zo heb je minder onnodige kosten aan je marketing en voldoet jouw product aan de doelgroep. Dit is een win-win situatie voor beide partijen. Echter moet je de concurrentie nog steeds goed in de gaten houden. Je kan niet verwachten dat de concurrentie dezelfde positionering blijft hanteren.

Verschillende soorten positioneringen

Zo zijn er drie verschillende marketingcommunicatiestrategieën (Dit behandelt de ‘P’ van het SDP model)

  1. Ongedifferentieerde marketing: 1 gehele markt bewerken met 1 marketingmix
  2. Gedifferentieerde marketing: meerdere segmenten bewerken met meerdere marketingmixen
  3. Geconcentreerde marketing: een aantal segmenten bewerken met 1 marketingmix. Focus- of nichestrategie

Wat kan ik eruit halen?

Om het nog duidelijker te maken voor je geef ik aan de hand van dit voorbeeld hoe het SDP model wordt uitgewerkt van een bedrijf met een nieuwe strategie.

Segmentatie voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de ‘S‘ van het SDP model ingevuld. De segmentatie wordt geografisch ingezet. Bedrijf X richt zich op de Nederlandse markt. De gekozen provincies in deze markt zijn: Zuid-Holland en Noord-Brabant.De gekozen sectoren voor bedrijf X zijn: woonwinkels en tuincentra.

Doelgroep voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de ‘D‘ van het SDP model ingezet. De doelgroep wordt benaderd met een transformationele positionering, omdat de waarde van de consument worden gekoppeld aan de voordelen van het product.

Woonwinkels: Bedrijf X verkoopt accessoires die in een woonwinkels goed verkocht kunnen worden, hierdoor houden de woonwinkels een voorraad om nee-verkoop aan te gaan.

Tuincentra: Bedrijf X verkoopt accessoires die in een tuincentra goed verkocht kunnen worden, het zijn voornamelijk tuinaccessoires die verkocht worden. Een tuincentra heeft een breed aanbod en hier zouden de producten van bedrijf X goed in passen

Positionering voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de ‘P‘ van het SDP model toegepast. Deze doelgroep wordt met een gedifferentieerde marketing gekozen. In Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn er x aantal tuincentra. In dezelfde provincies zijn er x aantal woonzaken. Dit zijn in totaal x aantal potentiële afnemers. Dit zijn winkels zoals; woondecoratie, woninginrichting (gemengd) en woonwarenhuizen.

Bedrijf X wil duurzame producten plaatsen in de markt. De producten van bedrijf X ;zijn transformationele producten. De producten van bedrijf X moeten voor de klant staan voor: sfeer, uniek, knusheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Met het SDP model kan je jezelf af vragen of jouw product bij zijn huidige strategie en positionering moet blijven of wellicht kan veranderen. De concurrentie staat immers ook niet stil, toch?

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *