De productlevenscyclus (PLC) staat bekend om een indicatie te geven op het gebied van de levensduur a.d.h.v. de PMC’s. Dit houdt in dat de lijn de positie aangeeft van jouw product of dienst. In dit artikel geef ik met behulp van 4 vragen hoe de PLC gebruikt moet worden.

Heb ik de productlevenscyclus nodig?

Het model geeft een beeld van de fase waarin een product zich bevindt. Uit eerdere analyses heb je geconcludeerd dat er strategische afwegingen gemaakt moeten worden. De PLC lijn geeft hierbij een duidelijke indicatie aan de organisatie.

Welke variabelen heb ik nodig?

Een gemiddeld product heeft een 5 jaar levensloop. De afzet is de hoogte op de lijn in de PLC. Op de horizontale as worden de levensfasen weergegeven.

 • Introductie
 • Groei
 • Volwassenheid
 • Verzadiging
 • Teruggang

Hoe kan ik de productlevenscyclus toepassen?

In dit voorbeeld wordt de productlevenscyclus ingezet in combinatie met de BCG matrix. Iedere levensloopfase wordt gecombineerd met de BCG Matrix.

Introductiefase

In de introductie fase (Question Mark) stel je vast dat er weinig verkopen gerealiseerd worden. Er wordt dus weinig winst gemaakt. De concurrentie is laag, omdat het een nieuw product is. De volgende stap is de bekendmaking van het product of dienst.

 • Een methode om bekendheid te vergroten is een promotiecampagne.

Groeifase

In de groeifase (Star) begint het product geld op te leveren. Het product of dienst is winstgevend, waardoor de verkopen toenemen. In de meeste gevallen gaat de concurrentie het product of dienst kopiëren. De concurrentie in deze branche neemt toe.

 • Productvoordelen dienen worden benadrukt om de markt te kunnen veroveren;
 • De kosten terugverdienen is het de hoofddoel in deze fase.

Volwassenheid

In de volwassenheid fase (Cash Cow)stijgt de groei minimaal. Om de levenscyclus te behouden en te laten groeien is een goede relatie met de kostenbeheersing van belang.

 • Prijsverlagingen aanbieden zijn een must om de vraag te behouden;
 • Sales promoties zijn ook een must om de vraag te behouden.

Verzadiging

In de fase verzadiging (Cash Cow) is er een lichte daling naar de vraag naar de producten. Hierbij is het raadzaam om het product af te stoten. In deze fase wordt beslist of een product of dienst verlengd moet worden.

 • Met de uitkomsten uit de BCG matrix kan vastgesteld worden of er een groei of daling is.

Teruggang

In de fase teruggang (Dog) wordt de vraag naar de product of dienst afgenomen. In de markt zijn er dus alternatieven die beter zijn.

 • Onderzoek de markt met de Stoner en Freeman. Haal de kansen en bedreigingen voor je producten eruit.
Productlevenscyclus Voorbeeld Generator

Wat kan ik eruit halen?

Uit de afbeelding kan het volgende worden uitgehaald. De producten zitten momenteel in de introductiefase. De producten zijn ontworpen en worden in deze fase nog steeds geproduceerd. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed om potentiële klanten te werven in de groei fase. Het product wordt bekender en hierdoor zal er meer worden verkocht.

In de marketingmodellen omgeving kan je nu ook zelf de PLC genereren. Productlevenscyclus Generator

Uiteindelijk zal het product in de volwassenheidsfase terecht komen. In deze fase zal er omzet komen uit vaste klanten. In de laatste fase zal het product niet meer worden verkocht door een grote groep afnemers. Hierdoor zal er een nieuw product worden geïntroduceerd of een producteigenschap worden toegevoegd om de volwassenheid fase te verlengen.

Bekijk ook andere portfolio analyses

2 reacties

 1. Cool dat je dit op een blog deelt en dat mensen er zo gebruik van kunnen maken voor hun bedrijf! Ik herken de materie wel van m’n opleiding… ik ga je volgen! Wil je mijn blog ook volgen? (net begonnen…)


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *