Porter Generieke Strategieën maken? Uitleg en voorbeeld

 in Marketingmodellen

Volgens Porter zijn er verschillende concurrentiestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren. De Porter Generieke strategieën is een handig hulpmiddel bij het formuleren van een strategie voor een onderneming. Het kiezen van een te volgen concurrentiestrategie speelt een belangrijke rol in een marketingplan.

Heb ik de Porter Generieke Strategieën nodig?

De Porter Generieke Strategieën heb je nodig bij het kiezen van een te volgen concurrentiestrategie. Het is een hulpmiddel bij het opstellen van de strategie. Het model helpt bij het kiezen van de concurrentiestrategie en geeft inzicht in het maken van de keuzes voor de onderneming. Porter Generieke Strategieën is een waardevol hulpmiddel om te komen tot goede strategische keuzes.

Welke variabelen heb ik nodig?

Volgens Porter zijn er  verschillende concurrentiestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren. De Porter Generieke Strategieën onderscheidt de volgende strategieën:

 • Kostenleiderschap
 • Differentiatie
 • Focusstrategie
  • Kostenfocus
  • Differentiatiefocus
 • Stuck-in-the-middle

Hoe kan ik de analyse toepassen?

Kostenleiderschap

Deze strategie richt zich op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Hierdoor worden de kosten beperkt ten opzichte van de concurrentie. Doordat de kosten beperkt blijven blijft er meer marge over voor de organisatie. Dit biedt de mogelijkheid om de producten tegen een lagere prijs neer te zetten dan de concurrentie. Het bedrijf creëert dus concurrentievoordeel door middel van kostenleiderschap. De lage kostprijs kan worden behaald door verschillende variabelen:

 • schaalvoordelen;
 • lagere loonkosten;
 • technologische ontwikkeling;
 • standaardisatie en vereenvoudiging van producten en processen;
 • verticale integratie;
 • uitbesteding van processen;
 • sturing op vaste kosten;
 • automatisering van processen;
 • verwijderen van overbodige extra’s van een product;
 • vereenvoudigen van design en samenstelling.

Wanneer andere bedrijven in dezelfde markt dezelfde strategie gaan hanteren gaat dit in de meeste gevallen ten kosten van de kwaliteit. In dit geval is er een hevige concurrentie in de markt, waardoor er veel bedrijven gaan “vallen.” Bedrijven die blijven staan, zijn ook direct beter bestemd tegen de vijf concurrentiekrachten van Porter.

Bespaar tijd en maak het Porter Generieke Strategie model
middels een eenvoudig invulveld

Differentiatie

Het doel van deze concurrentiestrategie is het creëren van een uniek beeld. Het product wordt belangrijk als een of meer eigenschappen van het product uniek is. Het is dus op basis van de kenmerken van het product evenals het image van het merk. De kopers willen hierdoor een hogere prijs betalen voor dit unieke product. Het desbetreffende bedrijf resulteert in betere resultaten. Het bedrijf geeft in ruil hiervoor een beter service en kwaliteit. Dit model wordt gebruikt in combinatie met het Waardeketen van Porter en hierdoor wordt bepaald welke activiteiten waarde creëren voor nu en in de toekomst. Differentiatie op product, service of imago is lastig te kopiëren.

Differentiatie kan gebaseerd worden op:

 • productiekwaliteit;
 • productinnovaties;
 • service;
 • imago;
 • design en eigenschappen van het product;
 • merknaam;
 • selectie van de distributiekanalen.

Focusstrategie

De focusstrategie is gericht op het concurreren in een niche van de markt in plaats van de totale markt. Hierdoor heeft de producent kennis van de doelsegmenten waardoor er beter kan worden ingespeeld op de behoeften van de consument. Er zijn daarom twee verschillende focusstrategieën:

 • Kostenfocus
 • Differentiatiefocus

Deze zijn gebaseerd op de bovenstaande kostenleiderschap en differentiatie alleen gericht op een niche.

Kostenfocus

Dit is een combinatie van de focusstrategie en de kostenleiderschap.

 

Differentiatiefocus

Dit is een combinatie van de focusstrategie en differentiatie.

Stuck-in-the-middle

Deze ‘strategie’ hanteert een bedrijf als er geen duidelijke keuze is gemaakt in strategie. Het bedrijf zal niet opvallen in de massa, het zal geen toegevoegde waarde worden geleverd aan de consument. Enkele kenmerken van een soortgelijk bedrijf:

 • het bedrijf is te algemeen om onderscheidend te zijn;
 • het bedrijf is te breed om een sterkte positie te krijgen bij een specifieke groep.
 • lage winstgevendheid

Wat kan ik eruit halen?

Uit de Porter Generieke Strategieën is te bepalen welke concurrentiestrategie de organisatie hanteert of gaat hanteren. Hieronder ziet u een voorbeeld van de Porter Generieke Strategieën in de marketingmodellen omgeving. Met de generator bepaalt u uw strategie voor de organisatie.

Porter Generieke Strategieën Voorbeeld Generator

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee

Vragen of opmerkingen?