De Kraljic matrix is gebaseerd op twee dimensies. De kwetsbaarheid van de aanvoer (leveringsrisico) en het financiële resultaat van de onderneming (winst). De Kraljic matrix maakt onderscheid tussen vier kwadranten om te bepalen welke artikelen besteld kunnen worden en welke niet meer besteld hoeven te worden.

Heb ik de kraljic matrix nodig?

Je hebt het inkoopportfolio Kraljic nodig als je wilt weten welke artikelen risico’s met zich mee brengen tijdens het bestellen. Deze artikelen krijgen hierdoor de juiste aandacht, zodat de kosten van deze artikelen gereduceerd kunnen worden.

Welke variabelen heb ik nodig?

Op de horizontale as staat de kwetsbaarheid van de aanvoer en op de verticale as het financiële resultaat. De Kraljic matrix bestaat uit vier productcategorieën gevolgd met elk zijn eigen werkwijze.

Hefboomproducten

Bij hefboomproducten is er een hoog effect op de winst en een laag effect op de leveringsrisico. Er is hierdoor veel aanbod en de producten zijn belangrijk. De artikelen benutten de ruimte in het magazijn om te wisselen, zodat het makkelijker te onderhandelen is met wederverkoper.

Strategische producten

Bij strategische producten is er een hoog effect op de winst en leveringsrisico. Strategische producten vormen het hart van het bedrijf en zijn gericht op het vormen van partnership.

Routineproducten

Bij routineproducten is er een laag effect op winst en leveringsrisico. Hierbij gaat het om dat de logistiek zo efficiënt is geregeld. Bij deze artikelen is de werkwijze gericht op logistieke complexiteit.

Knelpuntproducten

Bij knelpuntproducten is er een laag effect op winst en een hoog effect op leveringsrisico. Bij deze artikelen is de werkwijze gericht op continuïteit van de toelevering veilig te stellen.

Over het algemeen vormen strategische en hefboomproducten 80% van de totale omzet.

Hoe kan ik de kraljic matrix toepassen?

Om de producten in een van de productcategorieën te krijgen moet je ten eerste criteria bepalen voor winst en leveringsrisico.

Winst

De dimensie winst wordt bepaald op basis van:

  • het belang van inkoop van de materialen van de producten
  • de toegevoegde waarde
  • het effect van de kosten op de winstgevendheid van het bedrijf

Leveringsrisico

De dimensie leveringsrisico wordt bepaald op basis van:

  • de logistieke kosten
  • een monopolie of oligopolie conditie
  • de complexiteit (overvloed of schaarste)
  • technische eigenschappen
  • hoeverre materialensubsituten worden toegepast

Op basis van de analyse wordt de Kraljic matrix ingevuld om vervolgens de gegevens te analyseren en te bespreken.

Wat kan ik eruit halen?

Door gebruik te maken van de kraljic matrix kan er beter worden gestuurd op voorraadbeheer. Hierdoor voorkom je te investeren in producten waar maar weinig belangstelling en overvloed voor is. Dit vertaalt zich terug naar kostenbesparing voor de organisatie. Een belangrijke tip kan zijn om de producten zoveel mogelijk te verdelen over de vier productcategorieën. Bij voorkeur mag een product in slechts 1 van de categorieën vallen.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *