Volgens de concurrentiestrategie van porter zijn er verschillende strategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren. De concurrentiestrategie van porter is handig bij formulatie van de concurrentiestrategie voor een onderneming.

Heb ik de concurrentiestrategie van Porter nodig?

De keuze voor de juiste concurrentiestrategie speelt een belangrijke rol in een marketingplan. Het model helpt bij het selecteren van de juiste concurrentiestrategie.

Daarnaast geeft het inzicht in het maken van keuzes voor de onderneming. De concurrentiestrategie is erg waardevol bij de keuze van strategische doeleinden.

Welke variabelen heb ik nodig voor de concurrentiestrategie?

Volgens Porter concurrentiestrategie zijn er verschillende concurrentiestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren. De Porter Generieke Strategieën onderscheidt de volgende strategieën:

concurrentiestrategie porter generator

Het Concurrentiestrategie van Porter is gemaakt door Marketinggenerators.

Hoe kan ik de analyse toepassen?

Kostenleiderschap | Concurrentiestrategie

Deze concurrentiestrategie richt zich op optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Hierdoor worden de kosten beperkt t.ov. de concurrentie. Doordat de kosten beperkt blijven blijft er meer marge over voor de organisatie.

Dit biedt de mogelijkheid om de producten tegen een lagere prijs neer te zetten dan de concurrentie. De onderneming creëert dus concurrentievoordeel door middel van kostenleiderschap. De lage kostprijs kan worden behaald door verschillende variabelen:

 • schaalvoordelen;
 • lagere loonkosten;
 • technologische ontwikkeling;
 • standaardisatie en vereenvoudiging (producten en processen);
 • verticale integratie;
 • uitbesteding processen;
 • sturing op vaste kosten;
 • automatisering processen;
 • verwijderen van overbodige extra’s bij producten;
 • vereenvoudigen design en samenstelling.

Wanneer andere bedrijven in dezelfde markt dezelfde concurrentiestrategie hanteren gaat dit in de meeste gevallen ten kosten van de kwaliteit.

In dit geval is er een hevige concurrentie in de markt, waardoor er veel bedrijven gaan “vallen.” Bedrijven die blijven staan, zijn ook direct beter bestemd tegen de vijf concurrentiekrachten van Porter.

Differentiatie | Concurrentiestrategie

Het doel is het creëren van een uniek beeld. De producten worden belangrijk als een of meer eigenschappen van de producten uniek zijn. Het is dus op basis van de kenmerken van de producten evenals het imago van het merk. De kopers willen hierdoor een hogere prijs betalen voor dit unieke product. De organisatie geeft in ruil beter service en kwaliteit.

Dit model wordt gebruikt in combinatie met de Waardeketen van Porter en hierdoor wordt bepaald welke activiteiten waarde creëren voor nu en in de toekomst. Differentiatie op product, service of imago is lastig te kopiëren.

Differentiatie kan gebaseerd worden op:

 • productiekwaliteit;
 • productinnovaties;
 • service;
 • imago;
 • design en eigenschappen product;
 • merknaam;
 • selectie distributiekanalen.

Focusstrategie | Concurrentiestrategie

De focusstrategie is gericht op het concurreren in een niche-markt in plaats van de totale markt. Hierdoor heeft de producent kennis van de doelsegmenten waardoor er beter kan worden ingespeeld op de consumentenbehoeften. Er zijn daarom twee verschillende focusstrategieën:

 • Kostenfocus
 • Differentiatiefocus

Deze zijn gebaseerd op de bovenstaande kostenleiderschap en differentiatie alleen gericht op een niche.

Kostenfocus

Combinatie tussen de focusstrategie en de kostenleiderschap.

Differentiatiefocus

Combinatie tussen de focusstrategie en differentiatie

Stuck-in-the-middle | Concurrentiestrategie

Deze concurrentiestrategie van Porter hanteert een bedrijf als er geen duidelijke keuze is gemaakt in strategie. De onderneming zal niet opvallen in de massa en er zal geen toegevoegde waarde worden geleverd aan de consument. Enkele kenmerken van een soortgelijke onderneming:

 • de onderneming is te algemeen om onderscheidend te zijn;
 • de onderneming is te breed om sterkte positie te krijgen bij eventuele specifieke groepen;
 • lage winstgevendheid

Wat kan ik uit de analyse van Porter halen?

Uit de Porter Strategie is te bepalen welke concurrentiestrategie de organisatie hanteert of gaat hanteren.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *