7s voorbeeld

Het 7s Model McKinsey wordt gebruikt om de organisatie in kaart te brengen. Met het interne analyse model worden de zwakte en sterke punten van het bedrijf achterhaald. In dit artikel komt ter zaken hoe het 7s Model McKinsey wordt toegepast en welke variabelen gebruikt worden.

Waarom heb ik het 7s Model McKinsey nodig?

Binnen de organisatie weet je wat er fout gaat. Er zijn waarschijnlijk veel interne -en externe problemen. Het 7s Model McKinsey gebruik je om te achterhalen wat je kan doen aan die problemen. Voor ieder factor analyseer je welke zorgen voor een problemen en wat er nodig is om het op te lossen. Hierdoor identificeer je wat er wel en niet werkt. Het is dus feitelijk een hulpmiddel voor het bedrijf.

Welke variabelen heb ik nodig?

Het 7s Model McKinsey in opgedeeld in twee elementen. De eerste drie elementen zijn harde factoren en de laatste vier elementen zijn zachte factoren. Harde factoren zijn zaken die je kan uitvoeren en bedenken zoals het in kaart brengen van de organisatie. Zachte factoren zijn moeilijker te beïnvloeden, omdat dit de bedrijfscultuur aantast.

 1. Strategie | Harde factor
 2. Systemen | Harde factor
 3. Structuur | Harde factor
 4. Gedeelde waarden Zachte factor
 5. Leiderschapsstijlen | Zachte factor
 6. Personeel | Zachte factor
 7. Vaardigheden | Zachte factor
7S Model Template

Het 7S Model Template is gemaakt door Marketinggenerators. 7S MODEL TEMPLATE DOWNLOADEN

 

Hoe kan ik het 7s Model McKinsey toepassen?

Gebruik het 7s model in de interne analyse van je rapportage. Het helpt bij het beantwoorden van de elementen.

7s Model Strategie

De uitkomsten van de vragen helpen om je strategie en de impact van de organisatie beter te begrijpen. De strategie bepaalt hoe je de concurrentie verslaat en hoe je succesvol wordt. De strategie is consistent met je missie en doelen om veranderingen van binnen het bedrijf te kunnen realiseren. De volgende vragen helpen bij het definiëren van de strategie:

 • Wat is je strategie?
 • Hoe gaat je organisatie haar doel bereiken?
 • Hoe ga je om met je concurrentiedruk?
 • Hoe wordt de strategie aangepast voor milieukwesties?

7s Model Systemen

Bij systemen gebruiken de medewerkers de werkwijzen, procedures en ook de inzet van het CRM om hen werk te doen. Ook hierbij kan je vragen stellen om problemen voor de medewerkers te verminderen.

 • Wat zijn de belangrijkste systemen die de organisatie gebruikt? (Financiële en HR-systemen, alsmede communicatie en opslag van documenten.)
 • Wanneer zijn de controles en hoe worden ze gecontroleerd en geëvalueerd?
 • Welke interne regels en processen gebruikt het team om optimaal aan het werk te blijven?

7s Model Structuur

Om problemen te verhelpen bij de structuur is de communicatie tussen afdelingen en de gehele organisatie van belang. Er wordt gekeken naar taakverdeling, verantwoordingsniveau en de kwaliteit van het onderhouden van contacten.

 • Hoe is het bedrijf / team verdeeld?
 • Wat is de hiërarchie van de organisatie?
 • Hoe coördineren de verschillende afdelingen activiteiten?
 • Is de besluitvorming van maken en controle, centraal of decentraal?
 • Communiceert de organisatie expliciet of impliciet?

7s Model Gedeelde waarden

De gedeelde waarden is het centrum van het 7s Model McKinsey. Het verband tussen de harde en zachte factoren is dat de gedeelde waarden een directe koppeling geeft aan de andere zes elementen. Deze gedeelde waarden bestaat uit de waarden en normen die het gedrag van de betrokkenen van de organisatie aanstuurt en daarmee ook de uitstraling weergeeft aan het bedrijf.

 • Wat zijn de kernwaarden?
 • Wat is de bedrijfscultuur / team cultuur?
 • Hoe sterk zijn de waarden?
 • Wat zijn de fundamentele waarden waarop het bedrijf / team werd gebouwd?

7s Model Leiderschapsstijlen

Bij leiderschapsstijlen kom je er achter het aantal lagen binnen de organisatie. Het definieert de managementstijl van het bedrijf. Hierbij is het belangrijk om te achterhalen hoeveel lagen het personeel moet doorlopen om een vraag/advies of opmerking/klacht voor te leggen.

 • Hoe participatief (meedoen) is het beheer / stijl van leidinggeven?
 • Hoe effectief is dat leiderschap?
 • Hebben medewerkers / teamleden de neiging om competitief of coöperatief te zijn?
 • Werken er teams op topniveau of werken ze op normaal niveau binnen de organisatie?

7s Model Personeel

Bij personeel dient gekeken te worden hoe personeelsleden functioneren. Wordt het personeel beloond aan de hand van een beloningssysteem als ze resultaten bereiken die belangen heeft aan het bedrijf? Als werkgever achterhaal je hoe flexibel medewerkers zijn en of ze taken wel of niet accepteren.

 • Welke posities of specialismen van het personeel vertegenwoordigen het team?
 • Wat posities moeten worden ingevuld?
 • Zijn er hiaten in de vereiste competenties?

7s Model Vaardigheden

Je wilt weten op welke wijze je als organisatie onderscheidt van de concurrentie en hoever de vaardigheden onder collega’s van elkaar verschillen. Dit zijn voor beide partijen de USP, de Unique Selling Point, maar anders gezegd de UBR: Unique Buying Reason, omdat klantvoordeel belangrijker is dan een verkoopargument.

 • Wat zijn de sterkste vaardigheden binnen het bedrijf?
 • Zijn er lacunes in vaardigheden?
 • Hebben de huidige medewerkers / teamleden de vaardigheden om het werk te doen?
 • Hoe worden vaardigheden gemonitord en geëvalueerd?

Wat kan ik eruit halen?

Er zijn zeven dimensies die zorgen voor een succesvol bedrijf. Deze variabelen moeten in lijn zijn met elkaar. Wanneer er een verandering plaatsvind moet het consistent zijn met je zeven dimensies, zodat je impact op het bedrijf kan realiseren.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *