7s Model van McKinsey toepassen? Uitleg en voorbeeld

Het 7s Model van McKinsey wordt gebruikt om de organisatie in kaart te brengen. Met het interne analyse model achterhaal je de zwakte en sterke punten van de organisatie. In dit artikel komt ter zaken hoe het 7s Model van McKinsey wordt toegepast en welke variabelen gebruikt worden.

Waarom heb ik het 7s Model van McKinsey nodig?

Binnen de organisatie weet je wat er fout gaat. Er zijn waarschijnlijk veel problemen in de organisatie, maar je hebt het 7 s Model van McKinsey gebruik je om te achterhalen wat je kan doen aan de problemen. Voor elke dimensie analyseer je welke zorgt voor een probleem en hoe je het zou moeten aanpakken. Hierdoor identificeer je wat niet of wel werkt in je organisatie. Het is dus feitelijk een hulpmiddel voor de organisatie.

Welke variabelen heb ik nodig?

Het 7 s Model van McKinsey in opgedeeld in twee elementen. De eerste drie elementen zijn harde factoren en de laatste vier zijn zachte factoren. Zoals het al opvalt is de Shared Value het centrum van je organisatie, omdat de Shared Values bepalen hoe je medewerkers zich moeten gedragen op de werkvloer.

 1. Strategie
 2. Systemen
 3. Structuur
 4. Gedeelde waarden
 5. Leiderschapsstijlen
 6. Personeel
 7. Vaardigheden

Hoe kan ik het 7s Model van McKinsey toepassen?

7s Model | Strategie

De uitkomsten van de vragen helpen om je strategie en de impact op de organisatie beter te begrijpen. De vragen voor de strategie bepalen hoe je de concurrentie verslaat en succesvol wordt met je organisatie. De strategie is consistent met je missie en doelen om veranderingen van klanten aan te kunnen gaan.

 • Wat is je strategie?
 • Hoe gaat je organisatie haar doel bereiken?
 • Hoe ga je om met je concurrentiedruk?
 • Hoe wordt de strategie aangepast voor milieukwesties?

7s Model | Systemen

Bij systemen gebruiken de medewerkers de werkwijzen, procedures en ook de inzet van het CRM om hen werk te doen. Ook hierbij kan je vragen stellen om problemen voor je medewerkers te verminderen.

 • Wat zijn de belangrijkste systemen die de organisatie gebruikt? (Financiële en HR-systemen, alsmede communicatie en opslag van documenten.)
 • Wanneer zijn de controles en hoe worden ze gecontroleerd en geëvalueerd?
 • Welke interne regels en processen gebruikt het team om optimaal aan het werk te blijven?

7s Model | Structuur

Om problemen te verhelpen bij de structuur is de communicatie tussen afdelingen en de gehele organisatie van belang. Er wordt gekeken naar taakverdeling, verantwoordingsniveau en de kwaliteit van het onderhouden van contacten.

 • Hoe is het bedrijf / team verdeeld?
 • Wat is de hiërarchie van de organisatie?
 • Hoe coördineren de verschillende afdelingen activiteiten?
 • Is de besluitvorming van maken en controle, centraal of decentraal?
 • Communiceert de organisatie expliciet of impliciet?

7s Model | Gedeelde waarden

De gedeelde waarden is het centrum van het 7s Model van McKinsey. Het verband tussen de harde en zachte factoren is dat de gedeelde waarden een directe koppeling geeft aan de andere zes elementen. Deze gedeelde waarden bestaat uit de waarden en normen die het gedrag van de betrokkenen van de organisatie aanstuurt en daarmee ook de uitstraling weergeeft aan het bedrijf.

 • Wat zijn de kernwaarden?
 • Wat is de bedrijfscultuur / team cultuur?
 • Hoe sterk zijn de waarden?
 • Wat zijn de fundamentele waarden waarop het bedrijf / team werd gebouwd?

7s Model | Leiderschapsstijlen

Bij leiderschapsstijlen kom je er achter het aantal lagen binnen de organisatie. Je weet van welke managementstijl de organisatie gebruikt maakt. Hierbij is het belangrijk om te achterhalen hoeveel lagen het personeel moet doorlopen om een vraag of opmerking voor te leggen.

 • Hoe participatief (meedoen) is het beheer / stijl van leidinggeven?
 • Hoe effectief is dat leiderschap?
 • Hebben medewerkers / teamleden de neiging om competitief of coöperatief te zijn?
 • Werken er teams op topniveau of werken ze op normaal niveau binnen de organisatie?

7s Model | Personeel

Bij personeel dient gekeken te worden hoe personeelsleden functioneren. Wordt het personeel beloond aan de hand van een beloningssysteem als ze resultaten bereiken die belang heeft voor de organisatie? Als werkgever achterhaal je hoe flexibel medewerkers zijn en of ze taken wel of niet accepteren.

 • Welke posities of specialismen van het personeel vertegenwoordigen het team?
 • Wat posities moeten worden ingevuld?
 • Zijn er hiaten in de vereiste competenties?

7s Model | Vaardigheden

Je wilt weten op welke wijze je als organisatie onderscheidt van de concurrentie en hoever de vaardigheden onder collega’s van elkaar verschillen. Dit zijn voor beide partijen de USP, de Unique Selling Point, maar anders gezegd de UBR: Unique Buying Reason, omdat klantvoordeel belangrijker is dan een verkoopargument.

 • Wat zijn de sterkste vaardigheden binnen het bedrijf?
 • Zijn er lacunes in vaardigheden?
 • Hebben de huidige medewerkers / teamleden de vaardigheden om het werk te doen?
 • Hoe worden vaardigheden gemonitord en geëvalueerd?

Wat kan ik eruit halen?

Er zijn zeven dimensies die zorgen voor een succesvolle organisatie. Deze variabelen moeten in lijn zijn met elkaar. Wanneer er een verandering plaatsvind moet het consistent zijn met je zeven dimensies, zodat je de impact op de organisatie aan kan gaan.

Vragen of opmerkingen?