De laatste artikelen

Porter Generieke Strategieën maken? Uitleg en voorbeeld

Volgens Porter zijn er verschillende concurrentiestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren. De Porter Generieke strategieën is een handig hulpmiddel bij het formuleren van een strategie voor een onderneming.

Gantt Chart maken? Uitleg en voorbeeld

De Gantt Chart staat voor het visualiseren van de planning en voortgang van een project. Dit marketing-planningsmodel wordt ingezet als visueel hulpmiddel voor de planning en de voortgang van een project. Hierdoor worden betrokken partijen geïnstrueerd over het uit te voeren marketingplanning.

Treacy en Wiersema toepassen? Uitleg en voorbeeld

Het Treacy en Wiersema waardediscipline model is bedacht door Michael Treacy en Fred Wiersema. Zij hielpen en adviseerden organisaties in het vaststellen of het verbeteren van hen strategie. Het waardestrategie model is opgesteld om de juiste strategie per organisatie te kunnen bepalen.

Productlevenscyclus (PLC) maken? Uitleg en voorbeeld

De productlevenscyclus (PLC) staat bekend om een indicatie te geven op het gebied van de levensduur van je PMC's. Dit houdt in dat de lijn de positie aangeeft van jouw product of dienst. In dit artikel leg ik uit door middel van 4 vragen wat je uiteindelijk hebt aan de analyse en hoe je het beste kan toepassen.