De laatste artikelen

MaBa analyse maken? Uitleg en voorbeeld

De MaBa analyse is een strategisch productportfolio analyse voor de producten of diensten van je organisatie. Elke organisatie hoort afwegingen te maken voor producten of diensten die goed verkopen of juist slecht verkopen. De omgevingsfactoren van de markt bepalen de positie van je producten of diensten.

5 krachten model van Porter maken? Uitleg en voorbeeld

Het 5 krachten model van Porter is een analyse om de druk te bepalen van de markt in de meso analyse. Dit is geen concurrentieanalyse, maar een bedrijfstak analyse voor je marketingplan. De druk in de markt bepaalt uiteindelijk of je gaat instappen in deze markt. In dit artikel wordt er uitgelegd met welke variabelen dit wordt geanalyseerd.

Kraljic matrix maken? Uitleg en voorbeeld

De Kraljic matrix is gebaseerd op twee dimensies. De kwetsbaarheid van de aanvoer (leveringsrisico) en het financiële resultaat van de onderneming (winst). De Kraljic matrix maakt onderscheid tussen vier kwadranten om te bepalen welke artikelen besteld kunnen worden en welke niet meer besteld hoeven te worden.

Arthur D. Little matrix maken? Uitleg en voorbeeld

De Arthur D. Little matrix geeft inzicht in de concurrentieposities van organisaties. De levensclyclus geeft aan in welke fase de organisatie is. De matrix is opgedeeld in 4 levenscyclus fases en 5 concurrentieposities. De Arthur D. Little matrix kan ook toegepast worden voor producten of diensten (PMC's).

SIVA model of 4 P’s marketingmix toepassen?

De 4 p's marketingmix en het SIVA model zijn modellen die geïntroduceerd zijn om de doelgroep te analyseren. Klanten vormen namelijk het bestaansrecht voor je onderneming. In dit artikel geef ik met behulp van 4 vragen een antwoord of je het SIVA model of de 4 P's moet gebruiken.

SFA Model of FOETSJE maken? Uitleg en voorbeeld

Met het SFA model of FOETSJE ga je een strategiebepaling voor je organisatie toepassen. De opties uit de confrontatie weeg je aan de hand van criteria's van het SFA model of FOETSJE methode. Om vanuit deze positie een concurrentiestrategie te kiezen die je kan inzetten voor je organisatie.

FAP dimensies (analyse) maken? Uitleg en voorbeeld

De FAP dimensies is een analyse voor je marketingplan. Met de FAP maak je een segmentatie om je kansen in de markt te verbreden. De FAP dimensie geeft jou ook inzichten wanneer de markt verzadigd lijkt te raken. In dit artikel komt ter sprake hoe de dimensies worden in gezet, zodat jij het kan toepassen voor je marketingplan.

Ansoff matrix maken? Uitleg en voorbeeld

De Ansoff matrix maakt het voor marketeers mogelijk om de groei te bepalen aan de hand van vier kwadranten. Deze kwadranten worden ook product/markt-combinaties (PMC's) genoemd. De Ansoff matrix helpt je bij een besluitvorming op tactisch, operationeel en strategisch niveau.

Stoner en Freeman model maken? Uitleg en voorbeeld

Het Stoner and Freeman model behoort bij de modellen die niet vaak wordt gebruikt, aangezien het veel lijkt op het DESTEP model. Net zoals bij het DESTEP model worden de externe factoren geanalyseerd, alleen bij het Stoner and Freeman model bekijk je welke omgevingsfactor randvoorwaardelijk is om binnen een strategische groep te kunnen overleven.

Abell model maken? Uitleg en voorbeeld

Het Abell & Hammond model wordt op twee momenten ingevuld. Bij de eerste analyse wordt de huidige situatie in kaart gebracht om inzicht te krijgen in de bestaande markten. Bij de tweede analyse analyseer je de markten waar de onderneming nog niet in zit. Deze voeg je toe aan de huidige analyse.

BCG Matrix maken? Uitleg en voorbeeld

De BCG matrix is een productportfolio de organisatie. Met de juiste variabelen kan de BCG Matrix een goed hulpmiddel zijn om te investeren in producten of diensten. Evenals kan je nadenken welke niets meer opbrengen om vervolgens deze te gaan afstoten van je portfolio.